Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a regionech Bavorska Nápověda Napište nám

Epidemiologická data

Aktivita (výskyt) klíšťat

Odhad aktivity klíšťat bez sezóny
Odhad aktivity klíšťat - jaro
Odhad aktivity klíšťat - léto
Odhad aktivity klíšťat - podzim

Výskyt klíšťové encefalitidy (KE)

Výskyt případů KE na 1 000 obyv. (2001-08)
Interpolovaná mapa výskytu případů KE (2001-08)
Pravděpodobnost nákazy klíštěte virem KE
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - bez sezony
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - jaro
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - leto
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - podzim

Výskyt lymeské boreliózy (LB)

Výskyt případů LB na 1 000 obyv. (2001-08)
Interpolovaná mapa výskytu případů LB (2001-08)
Pravděpodobnost nákazy klíštěte spirochétami LB
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spiro. LB - bez sezóny
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spiro. LB - jaro
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spiro. LB - léto
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spiro. LB - podzim

Topografický podklad

Územně správní členění
Stínovaný terén
Nadmořská výška v m n. m.
Podkladová mapa
© 2008–2015 Jihočeská univerzita; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Parazitologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., Vývoj modelů: Václav Honig, Pavel Švec, Ondřej Masař, Tomáš Mrkvička; vývoj mapového portálu: Jan Poláček, Václav Kostka, podkladová data ČÚZK

Vítejte na mapovém portálu KLÍŠŤATA A JIMI PŘENÁŠENÁ ONEMOCNĚNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI A REGIONECH BAVORSKA

Mapový portál integruje výsledky několikaletého výzkumu probíhajícího na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., České Budějovice a Institutu srovnávací tropické medicíny a parazitologie, Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, ve spolupráci s Institutem geoinformatiky, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava.

Kompletní informace o projektu naleznete zde a kontakty naleznete zde. Cílem mapového portálu je zpřístupnění výsledků výzkumu a informací o výskytu klíšťat a jimi přenášených onemocnění v prostoru Jihočeského kraje (a částech Bavorska) pro širokou veřejnost, s možností zobrazení na podrobných mapových podkladech. Více o zobrazovaných datech se dozvíte zde.

Mapové výstupy zobrazují, kromě epidemiologických dat, i vizualizace matematických modelů aktivity klíšťat, pravděpodobnosti toho, že klíště nese jeden ze sledovaných patogenů a aktivity infikovaných klíšťat. Výskyt klíšťat a jimi přenášených onemocnění je silně ohniskový - intenzita výskytu se mění nejen v čase ale zejména v prostoru. Nejsme proto schopní stanovit výskyt patogenů v každém místě mapovaného prostoru. Tato informace je však z hlediska ochrany veřejného zdraví zásadní. Nejschůdnější možností jak se pokusit vyhodnotit riziko v celém prostoru je použití matematických modelů. Tento přístup je založen na stanovení sledovaných parametrů (v našem případě intenzita výskytu klíšťat a patogenů v nich), hledání faktorů, které tyto parametry ovlivňují (faktory prostředí jako nadmořská výška, vegetační kryt, teplota apod.) a matematické vyjádření vztahu faktorů k hodnotě sledovaného parametru. Na základě této znalosti jsme schopni pak odhadovat aktivitu klíšťat, či pravděpodobnost výskytu nákazy v nich.

Je však třeba mít na paměti, že se jedná jen o matematický model, který má určitou míru přesnosti a tedy i nepřesnosti. Publikované mapy lze tedy brát jako vodítko, ovšem neznamená to, že bychom se, v případě vstupu do oblastí s nižším rizikem výskytu infikovaných klíšťat, neměli chránit.

V případě, že Vás tento portál zaujal nebo Vám naopak něco chybí, můžete nám zanechat vzkaz v sekci Napište nám! je několik možností jak toto učinit.