Lidé


Akademičtí pracovníci

ivan

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

vedoucí institutu, docent

 • kvantitativní geografie
 • dopravní dostupnost
 • geoinformatika v dopravě
 • časoprostorové analýzy
 • vizualizace geodat
Rapant

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

garant oboru, docent

 • aplikace GIT v krizovém řízení
 • celulární automaty a prostorové multiagentové systémy
 • komplexní geosystémy
horak

doc. Dr. Ing. Jiří Horák

docent

 • GIS (metody zpracování dat a modelování)
 • prostorové analýzy a aplikovaná geostatistika
 • mikroanalýzy socioekonomických jevů, trhu práce, sociálně vyloučených lokalit, kriminality
 • dostupnost veřejné hromadné dopravy
 • testování geowebových služeb
 • geokódování, geoparsing
image_mini

Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.

tajemník institutu, odborný asistent

 • Globální navigační družicové systémy
 • GNSS meteorologie a tomografie
 • Bezpilotní letecké prostředky
ruzicka-2016

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

vědecký tajemník institutu, odborný asistent

 • metadata prostorových dat
 • publikování prostorových dat v prostředí WWW
 • vývoj Internetových aplikací
 • servisně orientované architektury
 • webové služby
 • orchestrace webových služeb
 • GeoWeb
ruzickova

Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.

odborný asistent

 • Modelování a simulace v geovědách
 • Digitální modely reliéfu
Orlikova

Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

odborný asistent

 • geostatistika, explorační analýza dat
 • modelování a simulace
penaz

Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.

odborný asistent

 • geografické informační systémy
 • zpracování a vizualizace prostorových dat
image_preview

RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

odborný asistent

 • geografie
 • studium síření invazních neofytů
 • modelování klíšťaty přenášených patogenů
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.

odborný asistent

 • prostorové databáze
 • klasifikace a analýza prostorových dat
 • ontologie
vojtek_temp

Ing. David Vojtek, Ph.D.

odborný asistent

 • vizualizace a analýza prostorových dat
 • automatizace prostorových analýz
 • globální polohové a navigační systémy
 • mobilní geoinformační technologie

Sekretariát

adamkova2

Dagmar Adámková

sekretářka

Doktorandi a VaV pracovníci

tesla

Ing. Jan Tesla

doktorand

 • prostorové analýzy a statistika,
 • dopravní nehody a dostupnost,
 • dojížďka
svozilik

Ing. Vladislav Svozilík

doktorand

 • vývoj nástrojů pro matematické modelování znečištění ovzduší
 • vývoj nástrojů pro sběr, ukládání, analýzu a publikaci dat.
ínpektor

Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

VaV pracovník

 • prostorové analýzy
 • socioekonomická geografie
 • integrace a zpracování dat v GIS
kocich

Ing. David Kocich

doktorand

 • webové technologie, aplikace a databáze
 • sociální sítě
sliva

Ing. Jakub Slíva

doktorand

 • hydrologické modelování