doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.


igor.ivan@vsb.cz

(+420) 597 323 550

kancelář A924

Institut geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800

scopus3
research_gate

Vzdělání

 • doc. – Habilitační řízení na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, obhájeno na vědecké radě 19. 5. 2016, jmenován od 1. 7. 2016. Téma habilitační práce: Geoinformatika pro osobní dopravu, název habilitační přednášky: Identifikace anomálních lokalit na příkladu mapování kriminality.
 • Ph.D. – Doktorské studium na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, zahájení na podzim 2007 – 2010. Téma disertační práce:Prostorové hodnocení zajištění dopravní obslužnosti zaměstnavatelů (ke stažení níže, autoreferát zde)
 • Ing. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma:Analýza vývoje migrace v Moravskoslezském kraji. Státní závěrečná zkouška 11. června 2007.
 • Bc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma:Informační system domů a bytů Havířova. Státní závěrečná zkouška pro bakaláře 6. června 2005.

Vědecké zaměření

 • kvantitativní geografie
 • dopravní dostupnost
 • geoinformatika v dopravě
 • časoprostorové analýzy
 • vizualizace geodat

Odborná a pedagogická činnost

 • 2016 – dosud – junior researcher (Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin)
 • 2015 – dosud – vedoucí Institutu geoinformatiky
 • 2014 – certifikát CAE Cambridge (Cambridge English: Advanced)
 • 2014 – zástupce vedoucího Institutu geoinformatiky
 • únor 2014 – krátkodobá stáž na University College London (Dept of Civil, Environ & Geomatic Eng)
 • 2013 – 2014 – tajemník Institutu geoinformatiky
 • 2011 – Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v oblasti mobilit za rok 2010
 • březen 2010 – dosud – odborný asistent Institutu geoinformatiky
 • prosinec 2009 – odborná stáž na City Council of Glasgow, Development and Regeneration Services
 • říjen 2009 – listopad 2009 – odborná stáž na University of Glasgow, Department of Urban Studies
 • 2008 – dosud – Člen České geografické společnosti
 • 2008 – certifikát FCE Cambridge ESOL

Výuka předmětů

 • Quantitative Methods in Geography
 • Thematic Cartography
 • Interpretace geodat
 • Soustředění ze zpracování dat
 • Prostorová analýza dat
 • GeoComputation
 • GIS v regionálních analýzách
 • Socioekonomická geografie

Projekty

 • spoluřešitel na projektu Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí (TH02010930, TAČR Epsilon), 01/2017 – 12/2020
 • spoluřešitel zakázky s názvem Analytická studie datové základny a návrh datového modelu pro jednotnou pasportizaci prvků dálniční sítě pro Ředitelství silnic a dálnic, 11/2016 – 03/2017
 • spolupracovník na projektu Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (CZ.1.05/2.1.00/03.0082), 9/2016 – 2017
 • zodpovědný řešitel projektu Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky (133/2016/RPP-TO – 1/b), 2016–2018
 • spoluřešitel na projektu Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček (21630156, Visegrad Grant), 2016 – 2017
 • zodpovědný řešitel projektu Úvodní multimediální podpora pro studium geoinformatiky (FRVS2015/139), 2015
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Spatial simulation modelling of accessibility 14-26831S, 2014-2016
 • spolupracovník projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu. Bezpečnostní výzkum, Ministerstvo vnitra, 2012 – 2014
 • zodpovědný řešitel projektu Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice (SP2014/19, 2014)
 • zodpovědný řešitel projektu Rozšíření cvičení předmětu Geografické informační systémy (FRVS2014/80), 2014
 • spolupracovník projektu Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • spolupracovník projektu Geocomputation – Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů – CZ.1.07/2.2.00/15.0276. Více informací o projektu.
 • spolupracovník projektu Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií – CZ.1.07/2.2.00/15.0116.
 • zodpovědný řešitel projektu Inovace předmětu Socioekonomická geografie (FRVS2013/956), 2013
 • zodpovědný řešitel projektu Metody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty (SP2011/131, 2011)
 • spolupracovník projektu Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Magistrát města Ostrava, Odbor kultury a zdravotnictví, ev. č. 1920/2012/KZ, 2012
 • spolupracovník projektu Analýza kriminality v Ostravě v roce 2009, Magistrát města Ostrava, Odbor kultury a zdravotnictví, ev. č. 1590/2011/KZ, 2011
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Industriální město v post-industriální společnosti 403/09/1720. Více informací o projektu.
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice 403/05/2496. Více informací o projektu.

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Ivan I. (2016): Interchange nodes between suburban and urban public transport: case study for the Czech Republic. Acta Geographica Slovenica, Vol. 56, No. 2, 221–233. DOI: 10.3986/AGS.754. (IF 2014: 0,306). (Full paper)
 • Inspektor, T., Ivan, I., Horák, J. (2014): Mapping and Monitoring Unemployment Hot Spots towards Identification of Socially Excluded Localities: case study of Ostrava. Journal of Maps, vol. 10, No. 1, 35-46. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2013.847806 (IF 2014: 1,193). (abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Návratová, M., Ardielli, J. (2013): Vyhledávání měst Česka uživateli Google. Geografie, vol. 118, no. 3, s. 284-307. ISSN 1212-0014 (IF 2013: 0,400). (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Docházka na zastávku a její vliv na dojížďku do zaměstnání. Geografie, vol. 115, no. 4, s. 393-412. ISSN 1212-0014 (IF 2010: 0,787). (Full paper)

Monografie, kapitola v monografii

 • Lampart M., Horák J., Ivan I. (2013): Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava. 200 s. ISBN 978-80-248-3185-5.
 • Kutscherauer, A., Šotkovský, I., Adamovský, J., Ivan, I. (2013): Socioekonomická geografie a regionální rozvoj: regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regionálnímu rozvoji. SAEI, vol. 22. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
 • Hruška-Tvrdý, L., Kukuliač, P., Foldynová, I., Horák, J., Ivan, I. (2011): Socioekonomický atlas Ostravy. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum o.p.s., 1. vydání, Ostrava. ISBN 978-80-904810-2-2.
 • Horák, J., Belaj, P., Ivan, I., Nemec, P., Ardielli, J., Růžička, J. (2011): Geoparsing of Czech RSS news and evaluation of its spatial distribution. In Katarzyniak, R. et al. (eds.): Semantic Methods for Knowledge Management and Communication. Studies in Computational Intelligence. Springer Verlag, Vol. 381, pp. 353-367. (Full Paper)
 • Ivan, I, Hruška-Tvrdý, L. (2010): Proměna migračních pohybů v Ostravě. In Hruška-Tvrdý, L. et al.: Industriální město v postindustriální společnosti, 1. díl. VŠB – Technická Univerzita v Ostravě, s. 87-101. ISBN 978-80-248-2172-6. (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Simulation of commuting by carpooling in the Czech Republic. In Horák, J. et al. (eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 151-161. ISBN 978-80-248-2357-7.
 • Horák, J., Ivan, I., Inspektor, T., Hruška-Tvrdý, L. (2010): Mapping and Monitoring of Socially Excluded Localities in Ostrava City. In Horák, J. et al. (eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 135-150. ISBN 978-80-248-2357-7.
 • Tvrdý, L. a kol. (2007): Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 300 stran, ISBN 978-80-248-1665-4. (Full paper)

Recenzované časopisy evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Ženka, J., Novotný, J., Slach, O., Ivan, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small post-communist economy. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 8, No. 2, 385–406. ISSN: 1868-7865. DOI: 10.1007/s13132-015-0260-9. (Full paper)
 • Vrabková, I., Vaňková, I., Ivan, I. (2016): The Efficiency and Public Transport Accessibility of Indirect State Administration in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 2, pp. 135–156. DOI: 10.1515/revecp-2016-0010
 • Ivan, I., Tesla, J. (2015): Road and Intersection Accidents: Localization of Black Spots in Ostrava. Geographical Journal/Geografický časopis, Vol. 67, No. 4, 323–340. (Full paper)
 • Ivan, I., Horák, J. (2011): Population changes caused by industrial and deindustrialization processes – comparison of Ostrava and Glasgow. Geografický časopis, Vol. 63, No. 2, pp. 113-132. (Full paper)
 • Boruta, T., Ivan, I. (2010): Public Transport in Rural Areas of the Czech Republic – Case Study of the Jeseník Region. Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 2, pp. 9-22, ISSN 1210 – 8812. (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Advantage of carpooling in comparison with individual and public transport. Case study of the Czech Republic. Geographia Technica, No. 1/2010, pp. 36 – 46, ISSN 2065-4421. (Full paper)
 • Fojtík, D., Horák, J., Ivan, I. (2009): Automatic creating database of public transport connections. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2, Vol. 55, ISSN 1210-0471. (Full paper)

Recenzované sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Tesla, J., Horák, J., Ivan, I. (2015): Frequency analysis of public transport between Czech municipalities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 1 (2), 593–600.
 • Vrabková, I., Vaňková, I., Ivan, I. (2015): The influence of transformation changes on the spatial accessibility of the acute bed care in the Czech Republic. In Proceedings of FINANCE A VÝKONNOST FIREM VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 23. – 24. dubna 2015. 1613-1627. ISBN 978-80-7454-482-8. (Full paper)
 • Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T. (eds.) (2015): Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, Vol. 214. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7. (Abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D. (2015): Time of day dependency of public transport accessibility in the Czech Republic. In: Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T.: Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 214, 93–108. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7_7. (Abstract)
 • Ivan, I., Horák, J. (2015): Demand and supply of transport connections for commuting in the Czech Republic. In: Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T.: Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 214, 137–147. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7_10. (Abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Tesla, J. (2014): Improved Gravity Models of Commuting Conditions: a Czech Case Study. Proccedings of the International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2014 Belgrade, 171–179. ISBN 978-86-916153-2-1. (Full paper)
 • Ivan I., Horák J., Zajíčková L. (2014): Theoretical and real public transport flows – daily commuting in the Czech Republic.Proccedings of the International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2014 Belgrade. 27-28 November 2014, 938–946. ISBN 978-86-916153-2-1. (Full paper)
 • Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D., Burian, J. (2014): Large scale monitoring of public transport accessibility in the Czech Republic.Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 157-163. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843589. (Full paper)
 • Horák J., Ivan I., Kukuliač P., Inspektor T., Devečka B., Návratová M. (2013): Google Trends for Data Mining. Study of Czech Towns. In C. Bădică, N. T. Nguyen, and M. Brezovan (eds.): ICCCI 2013, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8083, Springer, Heidelberg. 100-109. DOI: 10.1007/978-3-642-40495-5_11 (Full paper)
 • Ivan, I., Horák, J., Fojtík, D., Inspektor, T. (2013): Evaluation of Public Transport Accessibility at Municipality Level in the Czech Republic. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume I. 527-534. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.030 (Abstract)
 • Ivan, I., Škrobák, J., Inspektor, T., Švec, P. (2013): Microanalysis of Migration Movements in the City – Case Study of Jihlava. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume I. 781-788. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.022 (Abstract)
 • Kukuliač, P., Horák, J., Ivan, I., Růžičková, K., Mudroň, I. (2013): The Spatial Concentration of the High-Tech Manufacturing Industries in Ostrava. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume 2. 989-996. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.049 (Abstract)
 • Švec, P., Hönig, V., Szturczová, D., Ivan, I., Vahalík, P., Mrkvička, T., Grubhoffer, L. (2013): Use of GIS in Spatial Epidemiology – Tick Borne-Diseases as a Model Example. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume 1. 1033-1040. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.054 (Abstract)
 • Ivan, I., Boruta, T., Horák, J. (2012): Evaluation of railway surroundings areas: the case of Ostrava city. In Longhurst, J.W.S., Brebbia, C.A. (eds.) Urban Transport XVIII – Urban Transport And The Environment In The 21st Century. WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 128, p. 141-152, ISSN 1746-4498.  DOI: 10.2495/UT120131. (Abstract)
 • Hruška-Tvrdý, L., Kukuliac, P., Horak, J., Ivan, I., Foldynova, I. (2012): Socioeconomic Atlas of Ostrava. In Klimova, V., Zitek, V. (eds.) 15th International Colloquium on Regional Sciences. Masaryk University, p. 181-192, ISBN 978-80-210-5875-0. (Full paper)
 • Fojtík, D., Ivan, I., Horák, J. (2011): Database of public transport connections – Its creation and use. Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference, ICCC’2011 , pp. 115-119. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2011.5945828. (Full paper)