Ing. David Kocich


david.kocich@vsb.cz

(+420) 597 325 597

kancelář J349

Katedra geoinformatiky

VŠB – TU Ostrava

17. listopadu 15

Ostrava – Poruba

70800

scopus3
research_gate

Vzdělání

 • Bc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Analýza změn krajinného pokryvu v katastrálním území Moravská Ostrava v 19. a na počátku 21. století. Státní závěrečná zkouška pro bakaláře 23. května 2013.
 • Ing. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru. Státní závěrečná zkouška 25. května 2015.
 • Ph.D. – Doktorské studium na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, zahájení na podzim 2015 – 2018 (očekávané). Téma disertační práce: Bude doplněno.

Vědecké zaměření

 • webové technologie, aplikace a databáze
 • sociální sítě

Odborná a pedagogická činnost

 • 2015 – dosud – student doktorského studia na Katedry geoinformatiky

Výuka předmětů

 • Geografické informační systémy
 • Základy geoinformatiky

Projekty

 • Řešitel projektu SGS HGF VŠB-TUO „Crowdsourced geodata“, SP2016/41.
 • Spolupracovník grantu podpořeného GAČR Spatial simulation modelling of accessibility 14-26831S
 • Spolupracovník projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu. Bezpečnostní výzkum, Ministerstvo vnitra