Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.


tomas.penaz@vsb.cz

(+420) 597 325 458

kancelář J351

Institut geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Ing. – VŠB Ostrava, HGF, obor Lomové dobývání užitkových surovin
 •  Ph.D. – Masarykova univerzita (Brno), PřF, obor Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Vědecké zaměření

 • geografické informační systémy
 • zpracování a vizualizace prostorových dat

Odborná a pedagogická činnost

 • 1986 – 1989: Rudné doly Příbram, příprava výroby
 • 1990 – 1991: INORGA, Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, pracovník V/V
 • 1991 – 1992: INORGA Ekograph, s.r.o., analytik – programátor
 • 1993 – 1997: Magistrát města Ostravy, analytik-programátor GIS
 • 1998 – 2002: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, odborný asistent
 • 2002 – dosud: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky, odborný asistent

Výuka předmětů

 • geografické informační systémy
 • programové prostředky pro GIS
 • tematická kartografie
 • dálkový průzkum Země
 • digitální zpracování dat z dálkového průzkumu Země
 • programové prostředky pro DPZ
 • systémy GIS v požární ochraně

Projekty

Členství v odborných organizacích

 • člen České asociace pro geoinformace
 • člen České geografické společnosti
 • člen technické normalizační komise TNK122, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví