Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.


katerina.ruzickova@vsb.cz

(+420) 597 325 553

kancelář J351

Institut geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 2003 – ING-PAED IGIP – Vysokoškolská pedagogika. IGIP, Centrum pro studium vysokého školství
 • 2003 – Ph.D. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Modelování rozptylu znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech, s podporou nástrojů GIS, pro posuzování kvality ovzduší
 • 1999 – Ing. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geografické informační systémy. Téma diplomové práce: Posouzení geografického umístění poboček hlavních finančních ústavů ve vztahu k charakteristice obyvatel
 • 1997 – Bc. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geografické informační systémy. Téma bakalářské práce: Vytvoření adresačního systému pro zadanou část města Ostravy

Vědecké zaměření

 • Modelování a simulace v geovědách
 • Digitální modely reliéfu

Odborná a pedagogická činnost

 • 2002 – dosud – VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky, odborný asistent
 • 2006-2007, 2015 – dosud – interní auditor HGF
 • 2006 – tajemník institutu
 • 2000 (Červen-Září) – Epsilon C.A., Atény (odborná praxe – Leonardo)

Výuka předmětů

 • Digitální modely reliéfu
 • Modelování terénu a krajiny
 • Modelování a simulace v geovědách
 • Neurčitost dat a modelů v GIS
 • Legislativní a etické aspekty zpracování dat
 • Programování 1
 • GIS, GIT

Projekty

 • FRVŠ č.1463/2012 Modelování a simulace v geovědách. Řešitel.
 • 133/2016/RPP-TO – 1/b Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky. Spoluřešitel.
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice, reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0069. Spoluřešitel.
 • FRVŠ č.1187/2013 Inovace cvičení předmětu Modelování terénu a krajiny. Spoluřešitel.