Zahájení výuky a bezpečnostní školení


Pokyny pro studenty a vyučující, které obsahuji instrukce pro úvodní bezpečnostní školení, instrukce pro přihlašování na učebnách institutu geoinformatiky a instrukce pro používání identifikačních karet pro přístup na učebny institutu geoinformatiky

Základní školení provozu na Institutu geoinformatiky

Na začátku semestru bude v první hodině konané v laboratoři Institutu geoinforamtiky proškolen. Každý student má povinnost se seznámit s těmito dokumenty:

Doporučený postup poskytování první pomoci podle European Resuscitation Council a American Heart Association 2010.

Následně student své seznámení s uvedenými dokumenty potvrdí podpisem ve formuláři Záznam o školení, který je archivován.

V případě, že se student ze závažných důvodů nezúčastnil prvního cvičení, je povinen se samostatně seznámit s obsahem výše uvedených dokumentů a podepsat Záznam o školení v kanceláři J331.

Přihlášení studenta

Na učebnách Institutu geoinformatiky J423, J424 a J339 se provádí prostřednictvím individuálního jednotného hesla / celouniverzitního hesla / LDAP hesla, které je spojeno s účtem každého uživatele v rámci sítě TUONET. Více o hesle naleznete zde.

Studenti oboru Geoinformatika si po absolvování úvodního školení aktivují své studentské průkazy, tak aby jejich prostřednictvím mohli volně vstupovat do laboratoří a učeben Institutu geoinformatiky, které jsou zabezpečený zámkem s čtečkou na studentské průkazy.

Aktivace průkazů budou prováděny hromadně po celých skupinách. Studenti odevzdají své karty k aktivaci o přestávce a přijdou si pro aktivovanou kartu na začátku následující přestávky.

Přístup do laboratoří Institutu geoinformatiky

Studenti oboru Geoinformatika si po absolvování úvodního školení aktivují své studentské průkazy, tak aby jejich prostřednictvím mohli volně vstupovat do laboratoří a učeben Institutu geoinformatiky, které jsou zabezpečený zámkem s čtečkou na studentské průkazy.

Aktivace průkazů budou prováděny hromadně po celých skupinách, ne jednotlivcům! Studenti odevzdají své karty k aktivaci o přestávce a přijdou si pro aktivovanou kartu na začátku následující přestávky.