Bakalářské studium


Forma studia

Prezenční i kombinovaná forma!

Charakteristika oboru

Cílem oboru je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií na aplikační úrovni. Od pořizování geodat, jejich zpracování a analyzování až po jejich vizualizaci a prezentaci.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostmi z oblasti základů programování, publikování geodat na webu, geografických informačních systémů, globálních navigačních družicových systémů (GPS), kartografie, dálkového průzkumu Země, digitálních modelů reliéfu a řízení projektů. Výběrem povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce mají studenti možnost profilovat se do jim atraktivní oblasti.

Uplatnění absolventa

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, ochranu přírody, policii, složky IZS, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Kde máme absolventy?

Naši aboslventi nemají problém s nalezení zaměstnání. Převážná část z nich navíc pracuje v oboru v soukromých firmách i veřejných institucích.