Webové stránky Katedry geoinformatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava byla přesunuty na https://www.hgf.vsb.cz/548/.

This page has been moved. Go to https://www.hgf.vsb.cz/548/ to get to the page of Department of geoinformatics at VSB-Technical University of Ostrava.