Zeměměřičský úřad nabídka práce


Zeměměřičský úřad nabízí následující dvě pracovní pozice:

  1. Služba zahrnuje
I. Specifikace nejnáročnější činnosti, dle Katalogu správních činností Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kterou zaměstnanec v rámci sjednaného kódu správní činnosti vykonává:

 

Zajišťování správy Informačního systému zeměměřictví.

 

II.  V rozsahu sjednané služby je zaměstnanec povinen zejména vykonávat tyto další činnosti:

 

–          Návrhy rozvoje IS ZABAGED a Geoportálu ČÚZK

–          programování aplikací pro rozvoj IS ZABAGED a Geoportál ČÚZK (Oracle, ArcGIS, rozvojové nástroje)

–          spolupráce s dodavateli projekčních a programátorských prací a služeb (autorský dozor ZÚ)

–          analýza požadavků a testování složitého aplikačního programového vybavení

–          podíl na zpracování dat pro publikaci dle směrnice INSPIRE

–          sledování norem a dalších standardů v oboru geoinformatiky zejména s ohledem na vývoj technických specifikací pro INPSIRE a další související mezinárodní projekty a zpracování doporučení pro harmonizaci dat a služeb úřadu.

–         zpracování předpisů, příruček a dalších dokumentů k zabezpečení provozu IS ZABAGED a Geoportál ČÚZK

 

Možnost zaměstnání na plný pracovní úvazek a případně i na částečný úvazek. Vhodné pro studenty.

 

Možnost ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení úřadu.

Benefity státního zaměstnance.

 

Zájemci mohou kontaktovat: JUDr. Lenku Kubíčkovou, lenka.kubickova@cuzk.cz

2.

Služba zahrnuje

I. Specifikace nejnáročnější činnosti, dle Katalogu správních činností Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kterou zaměstnanec v rámci sjednaného kódu správní činnosti vykonává:

 

Zeměměřické činnosti na státních hranicích.

 

II.  V rozsahu sjednané služby je zaměstnanec povinen zejména vykonávat tyto další činnosti:

 

–       provádění geodetických měřických činností na státních hranicích

–       zpracování geodetických dokumentací

–       samostatné vedení měřické skupiny.

 

 

Možnost ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení úřadu.

 

Benefity státního zaměstnance.

 

Zájemci mohou kontaktovat: JUDr. Lenku Kubíčkovou, lenka.kubickova@cuzk.cz