Nabídka Ph.D. studia geoinformatiky na UPJŠ Košice


Doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme je jediný študijný program v odbore Geoinformatika na Slovensku.

Ústav geografie má vynikajúce personálne a materiálne predpoklady na realizáciu tohto študijného programu. Pre úspešnú realizáciu doktorandského štúdia je nevyhnutný kvalitný medzinárodný výskum. Ústav geografie realizuje viacero výskumných projektov, garanti a pracovníci publikujú v kvalitných zahraničných časopisoch.

http://geografia.science.upjs.sk/index.php/study/doktorandske-studium-phd