GISáček 2018


Již od roku 1998 se pravidelně koná na katedry geoinformatiky studentská konference GISáček, nejinak tomu bylo i letos. Konference, je určená studentům vysokých škol v oblasti geoinformatiky, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Pro studenty je tato akce dobrou příležitostí, jak představit své práce a dovednosti porotě, která je složena ze zástupců soukromého sektoru. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 16 studentů z 5 univerzit z České republiky rozdělených do dvou sekcí – bakalářské a magisterské.

Výsledky bakalářské sekce:

  1. Barbora Kočvárová (UPOL), téma práce: Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017,
  2. Jakub Seidl (VŠB-TU), téma práce: Srovnání software pro zpracování snímků z bezpilotních leteckých prostředků se zaměřením na tvorbu digitálních modelů terénu,
  3. Juraj Považan (Univerzita Karlova), téma práce: Analýza kartografických zobrazení atlasových máp planisféry v 17. storočí.

Výsledky magisterské sekce:

  1. Petra Linhartová (VŠB-TU), téma práce: Big GeoData na příkladu dat z mobilních telefonů,
  2. Šimon Leitgeb (Geografický ústav Masarykovy univerzity), téma práce: Správa a vizualizace dat prostřednictvím konceptu Volunteered Geographic Information,
  3. Roman Siwek (VŠB-TU), téma práce: Simulační modelování veřejné a individuální dopravy s podporou programu AnyLogic.

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme!