Oddělení geoinformatiky – Ministerstvo vnitra – nabídka zaměstnání


https://www.mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchniho-ministerskeho-rady-v-oddeleni-geoinformatiky-id-30355645-765302.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-ministerskeho-rady-v-oddeleni-geoinformatiky-id-30355683-43095.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/oeg-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchniho-ministerskeho-rady-v-oddeleni-geoinformatiky-id-30252924.aspx