Obsazení funkce odborný pracovník/odborná pracovnice oddělení správy aplikací a GIS odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy


https://www.jihlava.cz/obsazeni-funkce-odborny-pracovnik-odborna-pracovnice-oddeleni-spravy-aplikaci-a-gis-odboru-informatiky-magistratu-mesta-jihlavy/ds-57060/p1=103388