Nabídka práce – ZU Opava


Náplň práce:

  • Aktualizace Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®) především vyhodnocením dat dálkového průzkumu Země, šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a topografickým šetřením změn v terénu,
  • provádění aktualizace technologickými nástroji APV ZABAGED, MicroStation V8, TopoL Mobile.

https://www.cuzk.cz/getattachment/3e5035b6-4175-4f87-8710-d378e826f7df/Geograf.aspx