Aktualizace údajů o našich absolventech


Proběhla aktualizace údajů o našich absolventech se zaměřením na jejich místo a obor uplatnění v praxi. Do studie se bylo zahrnuto 239 absolventů oboru Geoinformatika (GIS), u kterých je známé jejich zaměstnání a ukončili své studium do roku 2019. Výsledky zpracování jsou k dispozici v podobě mapy, kterou najdete na stránce https://gis.vsb.cz/studium/mgr-studium/.