Práce v odboru ZABAGED (ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD)


ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

V Odboru ZABAGED hledají nového kolegu VŠ (bez rozdílu věku a pohlaví):
GEOGRAFA – GEODETA – KARTOGRAFA
pro správu ZABAGED® – Základní báze geografických dat ČR

  • Koordinace rozvoje a aktualizace ZABAGED.
  • Navrhování optimálního způsobu aktualizace typů objektů ZABAGED® a jejich atributů, využitím dat dálkového průzkumu Země Zeměměřického úřadu a externích dat tematických správců.
  • Vyhledávání, ověřování a analytické zhodnocení nových informačních zdrojů pro aktualizaci ZABAGED.
  • Výhodou je znalost GIS, relačních databází, odborné znalosti z oblasti fotogrammetrie, analýz leteckých měřických snímků a stereofotogrammetrie.

Na níže uvedených stránkách ZÚ sledujte uveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici:
Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí (ZKN)
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Volna-mista.aspx
Bližší informace také: Ing. Hana Olešovská, hana.olesovska@cuzk.cz, tel.: 28404 1771