Online webináře katedry geoinformatiky


V průběhu dubna a května proběhly na katedře postupně 4 webináře pro studenty středních škol a širokou veřejnost. Pokud jste se některého z webinářů nemohli v daném čase zúčastnit, záznamy jsou dostupné na youtube kanále Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava.

https://www.youtube.com/channel/UCCqSwrXbuV5LF9Jd-xOQSlw