Výsledky studentské soutěže GISáček 2020


Přestože letos studentská konference GISáček 2020 změnila na poslední chvíli svou formu z prezenční na videokonferenci, zúčastnilo se jí téměř 70 posluchačů. Přínosem této podoby byla především živá diskuse v chatu videokonference. Odborná porota složená ze zástupců firem ocenila práce následujících studentů:

Magisterská kategorie:

  • 1.místo: Jakub Seidl, VŠB-TU Ostrava: Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů
  • 2.místo: Přemysl Dratva, UP Olomouc: Geinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin
  • 3.místo: Barbora Kočvarová, UP Olomouc: Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP

Bakalářská kategorie:

  • 1.místo: Daniela Valchářová, UK Praha: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne
  • 2.místo: Tomáš Bražina, VŠB-TU Ostrava: Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea
  • 3.místo: Patrik Grobář, VŠB-TU Ostrava: Tvorba virtuální scény Porubského areálu VŠB-TUO

Výhercům gratulujeme. Všem soutěžícím i porotě (viz http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/gisacek.php) děkujeme za účast. Zvláštní poděkování patří i sponzorům – firmám Hrdlička, T-mapy, ARCDATA PRAHA, OpenGeoLabs a CORAgeo.

Post-Doc Position at INESC-ID Lisbon


MIning MUlti-source and MUlti-modal geo-referenced information (MIMU)
Applicants are invited for the position of Post-Doctoral Research Fellow as part of a joint research project between INESC-ID and NOVA.LINCS, related to the general field of Geospatial Artificial Intelligence.

The project, titled MIning MUlti-source and MUlti-modal geo-referenced information (MIMU), focuses on the study of machine learning approaches for the discovery and mapping of innovative geographic knowledge through the analysis and processing of large-scale volunteered data (e.g., geo-referenced multimedia contents such as images and textual descriptions, posted on social-media platforms like Flickr, Twitter, or Foursquare), in combination with more traditional sources (e.g., remote- sensing products available in the context of initiatives like ESA’s Sentinel/Copernicus programme, and/or tables with socio-demographic data made available by statistical offices). Ongoing activities within the context of the project include the usage of deep learning methods for:

– Segmentation of high-resolution aerial imagery, e.g. in the context of mapping flooding extents  in urban regions.
– Proximate sensing and mapping with ground-level imagery;
– Remote sensing image captioning;
– Geographical text analysis.

Requirements:

A PhD in Computer Science, Computer Engineering, Geomatics, Electrical Engineering, Geographical Information Sciences, or other related fields. Preference will be given to candidates with previous experience in data science and machine learning, and with an established track record evidenced by publication in top quality journals and conferences.

Detaied information about the position package and application requirements:
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=117440&idc=1

Feel free to contact us with any questions:

Bruno Martins, INESC-ID – bruno.g.martins@ist.utl.pt
João Moura Pires, NOVA.LINCS – jmp@fct.unl.pt
Jacinto Estima, INESC-ID – jacinto.estima@gmail.com

What3words


What3words – tři slova, která mění lokalizaci po celém světě. What3words je globální lokalizační systém založený na rozdělení zemského povrchu na 57 bilionů čtverců o velikosti strany 3 m a pojmenování každého z nich kombinací tří slov. Systém umožňuje takto jednoduše najít na mapě kterékoliv místo na Zemi. Více informací se dozvíte v článku: https://logistika.ihned.cz/c1-66559100-tri-slova-meni-lokalizaci-po-celem-svete-novy-system-vyuzivaji-velke-logisticke-firmy-automobilky-i-osn

Chytrá myšlenka


Chytrá myšlenka je jedinečný program na podporu inovací a podnikání v Moravskoslezském kraji. Akcelerační program pomáhá lidem s nápady růst a rozvíjet projekty, které mohou ovlivnit i naši budoucnost. Máte myšlenku a nechybí vám odvaha? Přihlaste se do akcelerace! Více na: https://chytramyslenka.cz/

Registrace projektů a nápadů do 30.6.2019

Program proběhne ve dvou bězích podle vyspělosti projektu.

Pro koho je program určen?

Pro ty, co mají chuť rozjet vlastní projekt a nebojí se začít.

Pro lidi s chytrými a inovativními nápady, projekty a službami.