Metodicko-aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města


Dámy a pánové,

vítáme Vás na stránkách konference, která je zaměřena na prezentaci výsledků řešení projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Projekt má název: Metodicko- aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města.

Řešiteli projetu jsou zaměstnanci VŠB – TU Ostrava a Univerzity Palackého z Olomouce.

Tato forma internetové konference byla zvolena z důvodu ukončování projektu v roce 2020 a vzhledem k epidemiologické situaci, která neumožňuje uspořádání akce s více jak 10 účastníky. Neberme však tuto konferenci jako poslední možnost projednání výsledků řešení, ale věříme, že se budeme moci sejít osobně po uvolnění epidemiologických opatření.

V rámci této konference se můžete seznámit s výsledky řešení (viz jednotlivé příspěvky).

Diskuse na konferenci je pak zde připravena prostřednictvím možností položit dotaz formou e-mailu zaslaného na mou adresu (petr.tomanek@vsb.cz), na základě dotazu vám pak odpovíme opět prostřednictví e-mailu.

Zaměření projektu:

Klíčovým nikoli jediným motivem řešení jsou odstředivé tendence městských obvodů územně členěného statutárního města Ostrava, které jsou odůvodňovány neefektivním strukturováním veřejných prostředků a omezenými možnostmi participace občanů na správě věcí veřejných.

Příspěvky konference:

Příspěvky jsou rozděleny do 5 sekci. Pod těmito sekcemi se nachází jednotlivé příspěvky.

Řešitelé

Sekce 1 Průzkumy (výsledky průzkumů, které byly realizovány v průběhu řešení)

Sekce 2 Analýza procesů rozpočtování

Sekce 3 Hospodaření statutárního města a jeho obvodů

Sekce 4 Financování městské hromadné dopravy (vazba na R-point)

Sekce 5 R-Point (interaktivní mapový portál s informacemi o hospodaření města a městských obvodů za roky 2017 až 2019)

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.