Nejlepší závěrečné práce studentů


Tyto stránky budou přesunuty na adresu https://www.hgf.vsb.cz/548/cs

Studentské práce jsou vizitkou každého absolventa a my jsme hrdí, pokud se podaří vytvořit opravdu kvalitní práce. Není možné publikovat všechny práce studentů, ale níže je uveden alespoň několik prací od roku 2010, které dosáhly úspěchu na některé ze studentských soutěží.

Autor Milan Matolák
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá možnosti a využití bezpilotních systémů při vyšetřování dopravních nehod Policií ČR. Práce se zabývá zpracováním dat, která byla pořízena bezpilotními systémy. Pro tyto účely byla vytvořena inscenovaná dopravní nehoda, na které byly otestovány možnosti využití bezpilotních systémů v praxi. V této práci jsou data zpracována pomocí volně dostupných nástrojů a výsledek zpracování představuje plánek místa dopravní nehody. V závěru práce jsou porovnány metody mapování dopravních nehod Policií České republiky s metodou mapovaní dopravní nehody pomocí bezpilotních systémů.

Milan Matolák

Využití dronu pro mapování dopravní nehody (diplomová práce)