Pracoviště


Výuka

Katedra působí v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií, kde zajišťuje výuku oboru Geoinformatika (studijní program Geodézie, kartografie a geoinforamtika) v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském stupni (Ph.D.). Akreditováno je rovněž bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium oboru Geoinformatics, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce. Více informací

Věda a výzkum

V oblasti základního a aplikovaného výzkumu se zabýváme především prostorovými analýzami v socioekonomické geografii (zejména doprava a kriminalita), globálními navigačními družicovými systémy, dálkovým průzkumem Země a využíváním geoinformačních technologií v krizovém řízení. Více informací

Výuka

Věda a výzkum