Ing. Peter Golej


peter.golej@vsb.cz

(+420) 597 325 482

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2020-dosud) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Sledování toků lidí a dopravy na základě družicových pozorování.
  • Ing. (2018-2020) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Využití dat ze Sentinelu-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu.
  • Bc. (2015-2018) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Vyhledání místa pro novou tělocvičnu.

Vědecké zaměření

  • Dálkový průzkum Země
  • Analýza obrazu

Odborná a pedagogická činnost

  • 2018 – dosud – interní doktorand Katedry geoinformatiky