Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.


tomas.inspektor@vsb.cz

(+420) 597 323 543

kancelář A814

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Bc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Fyzická geografie a geoekologie. Bakalářská práce na téma: Atlas životního prostředí v Ostravě – část Krajina. Státní závěrečná zkouška 21. srpna 2006.
 • Mgr. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Fyzická geografie a geoekologie. Diplomová práce na téma: Atlas životního prostředí v Ostravě – část Využití krajiny. Státní závěrečná zkouška 28. srpna 2008.
 • Ph.D. – Doktorské studium na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, 2008 – 2014. Téma disertační práce: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy. Práce obhájena 17. dubna 2014.

Vědecké zaměření

 • prostorové analýzy
 • socioekonomická geografie
 • integrace a zpracování dat v GIS

Odborná a pedagogická činnost

 • 2014: certifikát Cambridge English Preliminary (PET)
 • 2013 – 2015: junior researcher asistent na IT4Innovations
 • září 2011 – dosud: pracovník vědy a výzkumu na Katedry geoinformatiky

Výuka předmětů

 • Základy geoinformatiky
 • Geoinformační technologie
 • GIS v regionálních analýzách
 • Geoinformační technologie

Projekty

 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Prostorové simulační modelování dostupnosti 14-26831S.
 • řešitel a manager projektu „Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi“, identifikační kód VG20132015106, který byl vybrán k financování ve 3. veřejné soutěži v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS).
 • spolupracovník projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu. Bezpečnostní výzkum, Ministerstvo vnitra.
 • spolupracovník projektu Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • spolupracovník projektu Geocomputation – Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů – CZ.1.07/2.2.00/15.0276.
 • analytik a metodik projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR, registrační číslo projektu: 1.04/2.2.00/11.00013.
 • spolupracovník na HS548206“ „Analýza kriminality v roce 2010 a 2011 v Ostravě“ pro Statutární město Ostrava, smlouva ev.č. 1920/2012/KZ.
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Industriální město v post-industriální společnosti 403/09/1720.