doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.


michal.kacmarik@vsb.cz

web s výukovými materiály

(+420) 597 325 512

kancelář A924

Katedra geoinformatiky
VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2712/15
Ostrava-Poruba, 708 00

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • doc. (2018) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, obor habilitačního řízení Geoinformatika. Habilitační práce na téma: GNSS meteorologie.
 • Ph.D. (2009 – 2012) –  Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Studium obsahu vodních par v atmosféře pomocí GNSS.
 • Ing. (2007 – 2009) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Monitorování meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie.
 • Bc. (2004 – 2007) – Vysoká škola báňskáv Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Analýza přírodních rizik v oblasti CHKO Beskydy.

Vědecké zaměření

 • Globální navigační družicové systémy
 • GNSS meteorologie a tomografie
 • Bezpilotní letecké prostředky

Odborná činnost

 • docent Katedry geoinformatiky, leden 2019 – dosud
 • vedoucí Katedry geoinformatiky, únor 2018 – dosud
 • odborný asistent Katedry geoinformatiky, září 2012 – prosinec 2018
 • licencovaný pilot bezpilotního leteckého prostředku DJI Phantom 3 Advanced
 • člen pracovní skupiny Advanced GNSS Processing Techniques projektu GNSS4SWEC, COST ES1206
 • člen pracovní skupiny Inter-comparison and cross-validation of tomography models v rámci Mezinárodní asociace pro geodézii (IAG)

Stáže v zahraničí

 • GFZ Potsdam, oddělení 1.1 Space Geodetic Techniques, Německo, 6 měsíců, květen – říjen 2018
 • ERASMUS+, Pavel Josef Šafárik University in Košice, Slovakia, 3 dny, listopad 2016
 • STSM v rámci GNSS4SWEC, GFZ Potsdam, Německo, 3 týdny, srpen 2015
 • GNSS4SWEC 1st Summer School, Golden Sands, Bulharsko, září 2014
 • krátkodobá stáž na GFZ Potsdam, oddělení GPS/Galileo, Německo, 2 týdny, srpen 2013
 • Bernese GPS SW Introductory Course, Bern, Švýcarsko, září 2010

Výuka předmětů

 • Algoritmizace prostorových úloh
 • Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice
 • Globální navigační a polohové systémy
 • Multimediální systémy
 • Počítačové aspekty geoinformačních technologií
 • Pokročilé metody zpracování GNSS měření
 • Terénní cvičení z GIS a GNSS
 • Základy informatiky

Projekty

 • 2017: řešitel projektu Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu, SGS HGF VŠB-TUO, SP2017/25
 • 2013 – 2017: člen projektu Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, GNSS4SWEC, COST ES1206
 • 2014 – 2017: spoluřešitel projektu Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatologickými daty, LD14102
 • 2014: řešitel projektu Tvorba studijních materiálů pro předmět Multimediální systémy, FRVŠ F1 b
 • 2013: spoluřešitel projektu Tvorba studijních materiálů pro předmět Základy geoinformatiky, FRVŠ F1 b
 • 2012: spoluřešitel projektu Příprava cvičení předmětu Mobilní geoinformační technologie a vybudování mobilních pracovišť pro cvičení, FRVŠ F1 b
 • 2011: řešitel studentského projektu Automatizace procesu výpočtu obsahu vodních par v atmosféře a tvorba aplikace umožňující odstranění nežádoucích vlivů z velmi přesných GPS měření, SGS SV 511 1191
 • 2011: spoluřešitel projektu Podpora výuky GIS a využití GIT na středních školách, TARP SPP CV 920
 • 2010: spoluřešitel studentského projektu Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS, SGS SP/2010149

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Zus, F., Douša, J., Kačmařík, M., Václavovic, P., Dick, G., Wickert, J.: Estimating the Impact of Global Navigation Satellite System Horizontal Delay Gradients in Variational Data Assimilation, Remote Sensing, 11, 41, doi:10.3390/rs11010041, 2019
 • Douša, J.; Václavovic, P.; Zhao, L.; Kačmařík, M.: New Adaptable All-in-One Strategy for Estimating Advanced Tropospheric Parameters and Using Real-Time Orbits and Clocks, Remote Sensing, 10, 232, doi:10.3390/rs10020232, 2018
 • Kačmařík, M., Douša, J., Dick, G., Zus, F., Brenot, H., Möller, G., Pottiaux, E., Kapłon, J., Hordyniec, P., Václavovic, P., and Morel, L.: Inter-technique validation of tropospheric slant total delays, Atmospheric Measurement Techniques, 10, 2183-2208, doi:10.5194/amt-10-2183-2017, 2017
 • Douša, J., Dick, G., Kačmařík, M., Brožková, R., Zus, F., Brenot, H., Stoycheva, A., Möller, G., and Kaplon, J.: Benchmark campaign and case study episode in Central Europe for development and assessment of advanced GNSS tropospheric models and products, Atmospheric Measurement Techniques, 9, pp. 2989-3008, doi:10.5194/amt-9-2989-2016, 2016
 • Kačmařík, M., Douša, J., Zapletal, J.: Comparison of GPS slant wet delays acquired by different techniques, Acta geodynamica et geomaterialia, v. 9, No. 4(168), pp. 427-433, 2012
 • Kačmařík, M., Skřivánková, P.: Comparison of satellite orbit ephemerides for use in GPS meteorology, Advances in Space Research, 48(2011), pp. 264-269, 2011

Publikace evidované v databázi WoS a/nebo Scopus

 • Caha, J. and Kačmařík, M.: Utilization of Large Scale Surface Models for Detailed Visibility Analyses, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W8, 53-58, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W8-53-2017, 2017
 • Kačmařík, M.: Retrieving of GNSS Tropospheric Delays From RTKLib in Real-time and Post-processing Mode, GIS Ostrava 2017, Dynamics in Giscience, Lectures Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 2017

Monografie, kapitola v monografii

 • Kačmařík, M.: Monitoring of precipitable water vapour by GPS under extreme weather conditions, Advances in Geoinformation Technologies 2010, VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 151-161. ISBN 978-80-248-2357-7, 2010

Recenzované časopisy

 • Kačmařík, M. a Douša, J.: Současný stav využívání globálních navigačních družicových systémů pro zkvalitnění předpovědi počasí, Geodetický a kartografický obzor, ročník 63/105, číslo 4, 2017
 • Kačmařík, M.: Vliv přispění signálů systému GLONASS na stanovení hodnot celkového zpoždění signálu vlivem troposféry, Geodetický a kartografický obzor, ročník 59/101, číslo 6, 2013
 • Kačmařík, M., Rapant, L.: New GNSS tomography of the atmosphere method – proposal and testing, Geoinformatics FCE CTU, 9, pp. 63-76, 2012
 • Kačmařík, M: Mapové výstupy hodnot obsahu vodních par v atmosféře získaných z GPS měření pro území ČR, Meteorologické zprávy, ročník 64, číslo 5, 152-155, 2011