doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.


michal.kacmarik@vsb.cz

web s výukovými materiály

(+420) 597 325 512

kancelář A924

Katedra geoinformatiky
VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2712/15
Ostrava-Poruba, 708 00

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • doc. (2018) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, obor habilitačního řízení Geoinformatika. Habilitační práce na téma: GNSS meteorologie.
 • Ph.D. (2009 – 2012) –  Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Studium obsahu vodních par v atmosféře pomocí GNSS.
 • Ing. (2007 – 2009) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Monitorování meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie.
 • Bc. (2004 – 2007) – Vysoká škola báňskáv Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Analýza přírodních rizik v oblasti CHKO Beskydy.

Vědecké zaměření

 • Globální navigační družicové systémy
 • GNSS meteorologie a tomografie
 • Bezpilotní letecké prostředky v geovědách

Odborná činnost

 • docent Katedry geoinformatiky, leden 2019 – dosud
 • vedoucí Katedry geoinformatiky, únor 2018 – říjen 2020
 • odborný asistent Katedry geoinformatiky, září 2012 – prosinec 2018
 • licencovaný pilot bezpilotních leteckých prostředků (koptéry DJI, sensefly eBee)
 • člen pracovní skupiny WG 4.3.6: Inter-comparison and cross-validation of tomography models, Commission 4, International Association of Geodesy
 • člen pracovní skupiny JWG C.2: Quality control methods for climate applications of geodetic tropospheric parameters, Commission 4, International Association of Geodesy

Stáže v zahraničí

 • GFZ Potsdam, oddělení 1.1 Space Geodetic Techniques, Německo, 6 měsíců, květen – říjen 2018
 • ERASMUS+, Pavel Josef Šafárik University in Košice, Slovakia, 3 dny, listopad 2016
 • STSM v rámci GNSS4SWEC, GFZ Potsdam, Německo, 3 týdny, srpen 2015
 • GNSS4SWEC 1st Summer School, Golden Sands, Bulharsko, září 2014
 • krátkodobá stáž na GFZ Potsdam, oddělení GPS/Galileo, Německo, 2 týdny, srpen 2013
 • Bernese GPS SW Introductory Course, Bern, Švýcarsko, září 2010

Výuka předmětů

 • Algoritmizace prostorových úloh
 • Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice
 • Globální navigační a polohové systémy
 • Multimediální systémy
 • Pokročilé metody zpracování GNSS měření
 • Terénní cvičení z GIS a GNSS
 • Základy informatiky

Projekty

 • 2020 – 2026: spolupracovník projektu Horninové prostředí a suroviny, TAČR SS02030023, Prostředí pro život
 • 2020 – 2022: spolupracovník projektu Senzorové měření pěších komunikací v městském prostředí pro podporu mobility osob se zdravotními omezeními, TAČR, Doprava 2020+
 • 2019 – 2021: spoluřešitel projektu Earth Observation Automated Monitoring Open Platform, ESA Incubed
 • 2019 – 2020: řešitel projektu Výuka pokročilých technik sběru a analýzy prostorových dat pro navazující studium oboru Geoinformatika, RPP-TO – 1a
 • 2017: řešitel projektu Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu, SGS HGF VŠB-TUO, SP2017/25
 • 2013 – 2017: člen projektu Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, GNSS4SWEC, COST ES1206
 • 2014 – 2017: spolupracovník projektu Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatologickými daty, LD14102
 • 2014: řešitel projektu Tvorba studijních materiálů pro předmět Multimediální systémy, FRVŠ F1 b
 • 2013: spoluřešitel projektu Tvorba studijních materiálů pro předmět Základy geoinformatiky, FRVŠ F1 b
 • 2012: spoluřešitel projektu Příprava cvičení předmětu Mobilní geoinformační technologie a vybudování mobilních pracovišť pro cvičení, FRVŠ F1 b
 • 2011: řešitel studentského projektu Automatizace procesu výpočtu obsahu vodních par v atmosféře a tvorba aplikace umožňující odstranění nežádoucích vlivů z velmi přesných GPS měření, SGS SV 511 1191
 • 2011: spoluřešitel projektu Podpora výuky GIS a využití GIT na středních školách, TARP SPP CV 920
 • 2010: spoluřešitel studentského projektu Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS, SGS SP/2010149

Publikace v impaktovaných časopisech

 • Uhlář, R., Haroková, P., Alexa, P., Kačmařík, M.: 7Be atmospheric activity concentration and meteorological data: Statistical analysis and two-layer atmospheric model. Journal of Environmental Radioactivity, 219, doi:10.1016/j.jenvrad.2020.106278, 2020
 • Brenot, H., Rohm, W., Kačmařík, M., Möller, G., Sá, A., Tondaś, D., Rapant, L., Biondi, R., Manning, T., Champollion, C.: Cross-Comparison and Methodological Improvement in GPS Tomography. Remote Sensing, 12, 30, doi:10.3390/rs12010030, 2020
 • Kačmařík, M., Douša, J., Zus, F., Václavovic, P., Kyriakos, B., Dick, G., Wickert, J.: Sensitivity of GNSS tropospheric gradients to processing options, Annales Geophysicae, 37, 429-446, doi:10.5194/angeo-37-429-2019, 2019
 • Zus, F., Douša, J., Kačmařík, M., Václavovic, P., Kyriakos, B., Dick, G., Wickert, J.: Improving GNSS Zenith Wet Delay Interpolation by Utilizing Tropospheric Gradients: Experiments with a Dense Station Network in Central Europe in the Warm Season, Remote Sensing, 11, 674, doi:10.3390/rs11060674, 2019
 • Zus, F., Douša, J., Kačmařík, M., Václavovic, P., Dick, G., Wickert, J.: Estimating the Impact of Global Navigation Satellite System Horizontal Delay Gradients in Variational Data Assimilation, Remote Sensing, 11, 41, doi:10.3390/rs11010041, 2019
 • Douša, J.; Václavovic, P.; Zhao, L.; Kačmařík, M.: New Adaptable All-in-One Strategy for Estimating Advanced Tropospheric Parameters and Using Real-Time Orbits and Clocks, Remote Sensing, 10, 232, doi:10.3390/rs10020232, 2018
 • Kačmařík, M., Douša, J., Dick, G., Zus, F., Brenot, H., Möller, G., Pottiaux, E., Kapłon, J., Hordyniec, P., Václavovic, P., and Morel, L.: Inter-technique validation of tropospheric slant total delays, Atmospheric Measurement Techniques, 10, 2183-2208, doi:10.5194/amt-10-2183-2017, 2017
 • Douša, J., Dick, G., Kačmařík, M., Brožková, R., Zus, F., Brenot, H., Stoycheva, A., Möller, G., and Kaplon, J.: Benchmark campaign and case study episode in Central Europe for development and assessment of advanced GNSS tropospheric models and products, Atmospheric Measurement Techniques, 9, pp. 2989-3008, doi:10.5194/amt-9-2989-2016, 2016
 • Kačmařík, M., Douša, J., Zapletal, J.: Comparison of GPS slant wet delays acquired by different techniques, Acta geodynamica et geomaterialia, v. 9, No. 4(168), pp. 427-433, 2012
 • Kačmařík, M., Skřivánková, P.: Comparison of satellite orbit ephemerides for use in GPS meteorology, Advances in Space Research, 48(2011), pp. 264-269, 2011