Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.


pavel.kukuliac@vsb.cz

(+420) 597 323 543

kancelář A814

Katedra geoinformatiky
VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2712/15
Ostrava-Poruba, 708 00

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Ph.D. (2011 – 2015) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit.
 • Ing. (2009 – 2011) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku.
 • Bc. (2006 – 2009) – Vysoká škola báňskáv Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Porovnání programu GvSIG a ArcGIS.

Vědecké zaměření

 • GIS, analýza dat, databázové systémy
 • mikroanalýzy socioekonomických jevů, trhu práce, sociálně vyloučených lokalit, kriminality
 • Geokódování
 • Prostorová analýza dat
 • Mapové služby a aplikace – Geoserver, ArcGIS Online

Odborná činnost

 • odborný asistent Katedry geoinformatiky, únor 2019 – dosud

Stáže v zahraničí

 • ERASMUS+, University College Cork, Geography and GIS, September 2012 – March 2013

Výuka předmětů

 • Globální navigační a polohové systémy
 • GIS v regionálních analýzách
 • Publikování prostorových dat na webu
 • Značkovací jazyky
 • Mobilní geoinformační technologie
 • Programování aplikací pro WWW

Projekty

 • 2019: Metodicko aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města Projekt TAČR, Program Éta, TL01000145, 2/2018 – 12/2020
 • 2019: Mapování rizik na území České republiky VaV

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Kukuliac, P. and Horak, J. (2017), W Function: A New Distance-Based Measure of Spatial Distribution of Economic Activities. Geographical Analysis, 49: 199–214. doi:10.1111/gean.12120.

Publikace evidované v databázi WoS a/nebo Scopus

 • Kukuliac, P., Horak, J., Ivan, I., Ruzickova, K., Mudron, I., 2013. The spatial concentration of the high-tech manufacturing industries in ostrava. The 13th International Multidicsciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Bulgaria, 2013.
 • Horak, J., Ivan, I., Kukuliac, P., Inspektor, T., Devecka, B. and Navratova, M. (2013). Google Trends for Data Mining. Study of Czech Towns. Springer, pp.100-109.
 • Mudron, I., Podhoranyi, M., Cirbus, J., Devecka, B., Belaj, P., Kukuliac, P.: Land use evolution, chance and optimalization; a case study from Cebovsky potok upper river-basin. The 12th International Multidicsciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Bulgaria, 2012.
 • Ruzickova, K., Ruzicka, J., Kukuliac, P., 2013. Digital terrain model and landforms classification.The 13th International Multidicsciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Bulgaria, 2013.

Monografie, kapitola v monografii

 • Hruska-Tvrdy, L., Kukuliac, P., Foldynova, I., Horak, J., Ivan, I.: Socioeconomic atlas of Ostrava. ACCENDO – Centre for research and development o.p.s. 12/2011, 1. edition, Ostrava. ISBN 978-80-904810-2-2. GA1189111 = GA 403/09/1720.
  Kukuliac, P., Horak, J., 2014. Prostorová koncentrace high-tech podniků zpracovatelského průmyslu v Ostravě. GIS Ostrava 2014 – Geoinformatika v pohybu VŠB-TUO, Ostrava.
 • Hruška-Tvrdý, L., Kukuliač, P., Horák, J., Foldynová, I. Současné procesy transformace postindustriální společnosti na území Moravskoslezského kraje a jejich dopady na strukturu osídlení v roce 2011. Specializovaná mapa. VŠB-TUO. 1. vydání, Ostrava. ISBN 978-80-248-2557-1. Vazba na GA1189111 = GA 403/09/1720.
 • Ivan, I., Horák, J., Kukuliač, P., Inspektor, T., 2012. Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011. Specializované mapy s odborným obsahem. Ev. č. 1920/2012/KZ.
 • Lubor Hruška-Tvrdý, Pavel Kukuliač, Ivana Foldynová, Jiří Horák, Igor Ivan: Socioekonomický atlas Otravy. Sborník příspěvků XV. mezinárodní kolokvium v regionálních vědách 2012. Valtice 2012. Masarykova univerzita, ekonomicko správní fakulta Brno. ISBN 978-80-210-5875-0.