Ing. Petra Linhartová


petra.linhartova.st@vsb.cz

(+420) 597 325 597

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2018-dosud) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Vztah strachu z kriminality a registrované kriminality.
  • Ing. (2016-2018) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Big GeoData na příkladu dat z mobilních telefonů.
  • Bc. (2013-2016) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Prostorové chování studentů institutu geoinformatiky.

Vědecké zaměření

  • časoprostorové analýzy

Odborná a pedagogická činnost

  • 2018 – dosud – interní doktorand Katedry geoinformatiky

Projekty

  • 2018 – 2019: Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat, TJ01000465, TAČR Zéta, spoluřešitel