Ing. Lukáš Olejník


lukas.olejnik@vsb.cz

(+420) 597 325 482

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2019-dosud) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce:Využití GNSS meteorologie pro podporu nowcastingu v meteorologii
  • Ing. (2017-2019) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, studijní obor Inženýrská geodézie a katastr nemovitostí. Diplomová práce na téma: Vytvoření prostorového modelu mlýnského náhonu pro potřeby MVE
  • Bc. (2014-2017) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí. Bakalářská práce na téma: Polohové a výškové zaměření obce Pozdišovce pro projekt pokládky optických kabelů

Vědecké zaměření

  • Globální navigační družicové systémy

Odborná a pedagogická činnost

  • 2019 – dosud – interní doktorand Katedry geoinformatiky