Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.


lucie.orlikova@vsb.cz

(+420) 597 323 504

kancelář A814

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Ph.D. (2005 – 2011) –  Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Interpolace dešťových srážek v horských povodích
 • Ing. (1999 – 2005) –  Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geografické informační systémy. Diplomová práce na téma: Hydrologické a hydrogeologické modelování v prostředí GRASS GIS

Vědecké zaměření

 • Geostatistika, neuronové sítě
 • Metody zpracování dat, modelování a simulace
 • Dálkový průzkum Země
 • Databázové systémy

Odborná a pedagogická činnost

 • březen 2007 – dosud – odborný asistent Katedry geoinformatiky
 • 2008 – jazyková zkouška z anglického jazyka Cambridge ESOL
 • květen 2009 – ERASMUS Polytechnic University of Castelo Branco

Výuka předmětů

 • Základy geoinformatiky
 • Základy informatiky
 • Zpracování dat v GIS
 • Geoinformační technologie
 • Dálkový průzkum Země
 • Databázové systémy

Projekty

 • 2020 – 2017: spolupracovník projektu Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí
 • 2018 – 2016: spolupracovník projektu Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky
 • 2015 – 2014: spolupracovník projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu
 • 2014 – 2012: spolupracovník projektu Velký metan – Geoinformační podpora řešení projektu
 • 2013: hlavní řešitel projektu FRVŠ Tvorba studijních materiálů pro předmět Základy geoinformatiky
 • 2012: spoluřešitel FRVŠ Tvorba studijních materiálů pro předmět Informační systémy
 • 2011: hlavní řešitel projektu FRVŠ Tvorba studijních materiálů pro předmět Zpracování dat v geografických informačních systémech
 • 2011: spoluřešitel projektu Rozvojový projekt na rok 2011 Podpora výuky GIS a využití GIT na středních školách
 • 2011 – 2008: spolupracovník projektu Humboldt. 6FP EU. http://www.esdi-humboldt.eu/home.html. Fraunhofer Department for Computer Graphics, Germany
 • 2009 – 2006: spolupracovník projektu Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů
 • 2008 – 2007: spolupracovník projektu RP 2006 9b– Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů; Geoinformatika populární a hravá
 • 2007 – 2005: spolupracovník projektu Projekt Výzkum a vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství. MPO, TANDEM. Ev. č. projektu: FT-TA2/009
 • 2006 – 2004: spolupracovník projektu „INTEGRATED WATER MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY CATCHMENTS“ (TRANSCAT). Evropská unie, 5.rámcový program, RTD projekt (výzkumný), zaměření Energy, Environment and Sustainable Development, key action 1 – Sustainable Management and Quality of Water.