Ing. Katarína Paulíková


katarina.paulikova@vsb.cz

(+420) 597 325 515

Kancelář J331

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2021-dosud) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Mobilita seniorů a roydíly mezi její percepcí a modelovaným hodnocením dostupnosti.
  • Ing. (2019-2021) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Návrh struktúry, tvorba a testovací provoz tématického datového úložiska MAPPA.
  • Bc. (2013-2017) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Mapování dopadů přívalových srážek na území České republiky – epizoda 27. a 28.5.2014.

Vědecké zaměření

  • Modelovanie dopravnej dostupnosti
  • Priestorová mobilita

Odborná a pedagogická činnost

  • 2021 – dosud – student doktorského studia na Katedře geoinformatiky