Ing. Jan Růžička, Ph.D.


jan.ruzicka@vsb.cz

(+420) 597 325 472

kancelář J 331

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Další zdroje

Vzdělání

 • Bc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geografické informační systémy. Bakalářská práce na téma: Vytvoření informačního systému o ložiskách nerostných surovin v regionu severní Morava a Slezsko. Státní závěrečná zkouška pro bakaláře 10. června 1997.
 • Ing. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geografické informační systémy. Diplomová práce na téma: Porovnání aplikace GeoMedia Web Map a FRAMME Field View v podmínkách firmy Ostravské vodovody a kanalizace. Státní závěrečná zkouška 2. června 1999.
 • Ph.D. – Doktorské studium na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, zahájení na podzim 1999, ukončeno květen 2003. Téma disertační práce: Metadata pro prosorová data.
 • ING-PAED IGIP – Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry podle evropských standardů – kombinované studium – CSVŠ/IGIP. 2003

Vědecké zaměření

 • metadata prostorových dat
 • publikování prostorových dat v prostředí WWW
 • vývoj Internetových aplikací
 • servisně orientované architektury
 • webové služby
 • orchestrace webových služeb
 • GeoWeb

Odborná a pedagogická činnost

 • 1998 – 2007: Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Aktivní práce na metainformačním systému CAGI (MIDAS)
 • 2000 – dosud: VŠB – TU Ostrava, Odborný asistent
 • 2015 – dosud: OsGeo.cz

Výuka předmětů

 • GIS (1999 – 2000, 2008)
 • GIS I (1999 – 2000)
 • Programování I
 • Programování II (Tvorba GIS aplikací s využítím jazyka Visual Basic),
 • Programování III (Programovací jazyk Java)
 • Programování IV (Tvorba GIS aplikací s využítím jazyka Java)
 • Zpracování dat v GIS (1999 – 2000)
 • Tvorba WWW stránek a WWW serverů
 • Programové vybavení pro GIS II
 • Tvorba WWW stránek
 • Tvorba WWW serverů
 • Publikování prostorových dat na WWW
 • Značovací jazyky
 • Geoinformační infrastruktury

Projekty

 • HS548301    Arte Gis, 2013
 • HS548205    T – Mapy, 2012
 • FRVS2012/133    Programování s využitím projektu Robocode, 2012
 • HS548201    ArteGIS CZ, 2012
 • HS548104    T-MAPY s.r.o., 2011
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0069    Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice, 2011 – 2014
 • FRVS2006/2566    GIS LiveCD – podpora distanční formy výuky, 2006
 • GA 205/07/0797    Orchestrace geowebových služeb, 2007 – 2009
 • TB0500MD011    Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících, 2016
 • SP2016/41    Crowdsourced geodata, 2016
 • SIP5-CT-2006-030962    Humboldt, 2009 – 2012
 • GA 205/09/1159    Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických dat, 2009 – 2011
 • FRVS2009/1392    Rozšíření předmětů zaměřených na programování a algoritmizaci o prvky orchestrace geowebových služeb, 2009

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Marschalko, M., Zástěrová, P., Yilmaz, I., Jelínek, P., Ružička, J., Ružičková, K., Duda, R.
  A case study assessing thermal activity at a significant geotourism locality of Ema coal tailing dumps in the mining landscape of Ostrava, Czech Republic (2017) Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 50 (1), pp. 53-59.
 • Jiří Ardielli, Jiří Horák, Jan Růžička. View Service Quality Testing according to INSPIRE Implementing Rules. Elektronika ir elektrotechnika, Kaunas University of Technology, 2012, s. 69-74, ISSN 1392-1215.

Monografie, kapitola v monografii

 • Zdena Dobešová, Jan Brus, Vít Voženílek, Jaromír Kaňok, Tomáš Peňáz, Jan Růžička, Radek Dostál, Vladimír Maršík. Inteligentní systémy v tematické kartografii. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 978-80-244-2950-2.
 • Jan Růžička, František Klímek, Michal Šeliga, Martin Prager. Orchestration on GeoWeb Platform. Advances in Geoinformation Technologies 2009, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 159-166, ISBN 978-80-248-2145-0.

Recenzované časopisy evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Jiří Horák, Jan Růžička, Daniela Szturcová, Jiří Ardielli. Factors Influencing PNG Format Image Size in Case of Linear Geometrical Entities. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, Inderscience Publishers, 2014, s. 375-389, ISSN 1751-5858
 • Jiří Horák, Jiří Ardielli, Jan Růžička. Performance Testing of Web Map Services. Studies in Computational Intelligence, Springer, 2011, s. 257-266, ISSN 1860-949X
 • Jiří Horák, Pavel Belaj, Igor Ivan, Peter Nemec, Jiří Ardielli, Jan Růžička. Geoparsing of Czech RSS News and Evaluation of Its Spatial Distribution. Studies in Computational Intelligence, Springer, 2011, s. 353-367, ISSN 1860-949X

Recenzované sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Impact of GDAL JPEG 2000 lossy compression to a digital elevation model. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Volume 211, Kluwer Academic Publishers, 2015, s. 205-214, ISBN 978-3-319-18406-7.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička, Pavel Kukuliač. Digital terrain model and landforms classification. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I, STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 395-402, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-9-0.
 • Jan Ruzicka, Katerina Ruzickova, Radek Dostal. Expert system for cartography based on ontology,2013, Proceedings – 2013 4th Global Congress on Intelligent Systems, GCIS 2013.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička. Comparison of impact of jpeg 2000 lossy compresion with ecw lossy compression to digital elevation model. 33rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 2012. Volume 3, [s.n.], 2012, s. 1871-1875, ISBN 978-1-62276-974-2.
 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Enterprise service bus for geoweb services. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V, STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1021-1028, ISSN 1314-2704.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička, Juraj Cirbus, Martin Matuszczyk. The influence of observer line geometry on results of visibility analysis. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V, STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1177-1184, ISSN 1314-2704.
 • Jiří Horák, Jan Růžička, Jan Novák, Jiří Ardielli, Daniela Szturcová. Influence of the number and pattern of geometrical entities in the image upon PNG format image size. Lecture Notes in Computer Science. Volume 7269, Springer, 2012, s. 448-457, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-642-29352-8.

Recenzované časopisy

 • Jiří Horák, Jan Růžička, Jiří Ardielli. Performance Testing of Download Services of COSMC. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 5-14, ISSN 1802-2669
 • Jan Růžička. Geodata a webové služby pro hornictví dle směrnice evropského parlamentu a rady. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2012, s. 29-32, ISSN 1210-7697
 • Jan Růžička. Integrating DROOLS and R software for intelligent map system. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 85-92, ISSN 1802-2669
 • Jan Růžička. Testing Metadata Existence of Web Map Services. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 49-56, ISSN 1802-2669
 • František Klímek, Jan Růžička. GISAK LiveCD. Informační bulletin České Statistické Společnosti, Česká statistická společnost, 2010, s. 18-24, ISSN 1210-8022
 • Jan Růžička, František Klímek. Prostorová data. Informační bulletin České Statistické Společnosti, Česká statistická společnost, 2010, s. 12-17, ISSN 1210-8022
 • Jan Růžička. Web Service Based on GeoTools in The Atlas of Fire Protection. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 51-66, ISSN 1802-2669
 • Jan Růžička. ISO 19115 for GeoWeb services orchestration. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2009, s. 51-66, ISSN 1802-2669
 • Jan Růžička. Web Service Based on GeoTools in The Atlas of Fire Protection. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2009, s. 67-75, ISSN 1802-2669
 • Jan Růžička, Michal Šeliga. Problémy s Web Map Service Open GIS specifikací. Acta Montanistica Slovaca, BERG Faculty TU Košice, 2005, s. 192-197, ISSN 1335-1788
 • Michal Šeliga, Jan Růžička. Geoinformační systémy a webové služby. Acta Montanistica Slovaca, BERG Faculty TU Košice, 2005, s. 206-212, ISSN 1335-1788
 • Petr Rapant, Jiří Horák, Tomáš Peňáz, Jan Růžička. Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002, s. 87-99, ISBN 80-248-0196-5
 • Jan Růžička. Projekt GIS a metadata pro prostorová data. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002, s. 101-107, ISBN 80-248-0196-5
Recenzované sborníky
 • Jan Růžička. ROUTING V POSTGIS NAD DATY SILNIČNÍ DATABANKY. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2015 : 1. – 3. júla 2015, Žilina, Slovensko, Žilinská univerzita, 2015, s. 78-84, ISBN 978-80-970457-7-7
 • Jan Růžička, Dušan Cibulka, Pavel Mráček. Web Map Service Performance Testing based on Extents Generated Randomly or by Algorithm Simulating General User Behaviour. SOMAP 2012 Proceedings of the symposium on Service – oriented Mapping, 22-23 November 2012, Vienna, JOBSTMedia, 2012, s. 115-126, ISBN 978-3-9502039-2-3
 • Jan Růžička. HOW TO USE GEOKETTLE TO HANDLE EXCHANGE FORMAT OF THE REGISTER OF TERRITORIAL IDENTIFICATION, ADDRESSES AND REAL ESTATE. Otvorený softvér vo vzdelávání výskume a v IT riešeniach, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2012, s. 71-76, ISBN 978-80-970457-2-2
 • Jan Růžička. Enterprise Service Bus pro Geoportál. Symposium GIS Ostrava 2012 : současné výzvy geoinformatiky : sborník : 23. – 25. 1. 2012 Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 1-11, ISSN 1213-239X, ISBN 978-80-248-2792-6
 • Jan Růžička. Catalogue Services Lite – INSPIRE Profile. GIS Ostrava 2011, Eight International Symposium, Proceedings, VŠB – TU Ostrava, 2011, s. 333-345, ISBN 978-80-248-2406-2
 • Jan Růžička, , Michal Šeliga. Catalogue Services Lite. Proceedings – Symposium GIS Ostrava 2010, VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 1-10, ISBN 978-80-248-2171-9
 • Jan Růžička, , Martin Prager. LiveCD a virtualizace ve výuce. Proceedings – Symposium GIS Ostrava 2010, VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 1-5, ISBN 978-80-248-2171-9
 • Martin Prager, František Klímek, Jan Růžička. GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN?. 16th International Symposium GIS Ostrava 2009 – Proceedings, Tanger, 2009, s. 1-10, ISBN 978-80-87294-00-0
 • Jan Růžička, František Klímek, Michal Šeliga, Martin Prager. Do we know how to orchestrate on the GeoWeb platform?. 16th International Symposium GIS Ostrava 2009 – Proceedings, Tanger, 2009, s. 1-6, ISBN 978-80-87294-00-0
 • Jan Růžička, Tomáš Peňáz. Map design process modelling using BPEL Language. 24th International Cartographic Conference (ICC) – proceedings, Katedrao Geográfico Militar, 2009, s. 1-24, ISBN 978-1-907075-02-5
 • Jan Růžička, Bronislava Horáková, Roman Ožana, Martin Prager. Spatial metadata infrastructure in the Czech Republic. 13th EC GI&GIS Workshop, Joint Research Centre – EC, Yspra, 2007, s. 1-15
 • Jan Růžička. Software used for diploma thesis at Geoinformatics VSB-TUO. Proceedings of the workshop Geoinformatics FCE CTU, České vysoké učení technické v Praze, 2007, s. 23-32, ISSN 1802-2669

Software

 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Nástroj pro kompresi digitálního modelu terénu do formátu JPEG2000. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012
 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Zásuvný modul pro MULE ESB pro zpracování zpráv protokolu Web Map Service. T-MAPY spol. s r.o., 2011
 • Tomáš Peňáz, Jan Růžička, Radek Dostál. CartoExpert – inteligentní nástroj pro interaktivní podporu při kartografické vizualizaci statistických dat.. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011
 • Michal Šeliga, Roman Kasper, Vladimír Maršík, Martin Prager, František Klímek, Jan Růžička. Administrátorská konzole. T-MAPY spol. s r.o., 2008 [Detail]
 • GitHub