Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.


katerina.ruzickova@vsb.cz

(+420) 597 325 553

kancelář J351

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 2003 – ING-PAED IGIP – Vysokoškolská pedagogika. IGIP, Centrum pro studium vysokého školství
 • 2003 – Ph.D. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Modelování rozptylu znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech, s podporou nástrojů GIS, pro posuzování kvality ovzduší
 • 1999 – Ing. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geografické informační systémy. Téma diplomové práce: Posouzení geografického umístění poboček hlavních finančních ústavů ve vztahu k charakteristice obyvatel
 • 1997 – Bc. – VŠB Ostrava, HGF, obor Geografické informační systémy. Téma bakalářské práce: Vytvoření adresačního systému pro zadanou část města Ostravy

Vědecké zaměření

 • Modelování a simulace v geovědách
 • Digitální modely reliéfu
 • Nejistota ve zpracování prostorových dat
 • Právní a etické otázky při zpracování prostorových dat
 • GIS, programování

Odborná a pedagogická činnost

 • 2002 – dosud – VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra geoinformatiky, odborný asistent
 • 2006-2007, 2015 – dosud – interní auditor HGF
 • 2006 – tajemník katedry
 • 2000 (Červen-Září) – Epsilon C.A., Atény (odborná praxe – Leonardo)

Výuka předmětů

 • Digitální modely reliéfu
 • Modelování terénu a krajiny
 • Modelování a simulace v geovědách
 • Neurčitost dat a modelů v GIS
 • Legislativní a etické aspekty zpracování dat
 • Programování 1
 • GIS, GIT

Profesní aktivity

 • 2016 – Symposium on Surface Modelling (v rámci The 33rd International Geographical Congress) (člen prog. výboru)
 • 2014-15 – GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences (předseda prog. výboru)
 • 2011-12 – GIS Ostrava 2012 – Surface models for geosciences (předseda prog. výboru)
 • 2004 – Seminář Mapová algebra na sympoziu GIS Ostrava 2004

Projekty

 • Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky. Spoluřešitel (133/2016/RPP-TO – 1/b)
 • Analýza a modelování forem fosforu, i tzv. BAP v malých vodních nádržích. Člen řešitelského týmu (SP2017/13)
 • Modelování a simulace v geovědách. Řešitel (FRVŠ č.1463/2012)
 • Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice. Spoluřešitel (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
 • Inovace cvičení předmětu Modelování terénu a krajiny. Spoluřešitel (FRVŠ č.1187/2013)
 • Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Spolupracovník (CZ.1.07/2.2.00/28.0308)
 • Výzkum a vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství. Spolupracovník (TANDEM FT-TA2/009)

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Marschalko, M., Zástěrová, P., Yilmaz, I., Jelínek, P., Ružička, J., Ružičková, K., Duda, R.
  A case study assessing thermal activity at a significant geotourism locality of Ema coal tailing dumps in the mining landscape of Ostrava, Czech Republic (2017) Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 50 (1), pp. 53-59.
 • Ruzickova, K. Digital Surface Models for the Geosciences (2012) Transactions in GIS, 16 (5), pp. 599-601.

Recenzované sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Impact of GDAL JPEG 2000 lossy compression to a digital elevation model. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Volume 211, Kluwer Academic Publishers, 2015, s. 205-214, ISBN 978-3-319-18406-7.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička, Pavel Kukuliač. Digital terrain model and landforms classification. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I, STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 395-402, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-9-0.
 • Kukuliac, P., Horak, J., Ivan, I., Ruzickova, K., Mudron, I. The spatial concentration of the high-tech manufacturing industries in Ostrava (2013) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 1, pp. 989-996.
 • Jan Ruzicka, Katerina Ruzickova, Radek Dostal. Expert system for cartography based on ontology,2013, Proceedings – 2013 4th Global Congress on Intelligent Systems, GCIS 2013.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička. Comparison of impact of jpeg 2000 lossy compresion with ecw lossy compression to digital elevation model. 33rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 2012. Volume 3, [s.n.], 2012, s. 1871-1875, ISBN 978-1-62276-974-2.
 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Enterprise service bus for geoweb services. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V, STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1021-1028, ISSN 1314-2704.
 • Kateřina Růžičková, Jan Růžička, Juraj Cirbus, Martin Matuszczyk. The influence of observer line geometry on results of visibility analysis. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V, STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 1177-1184, ISSN 1314-2704.

Software

 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Nástroj pro kompresi digitálního modelu terénu do formátu JPEG2000. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012
 • Jan Růžička, Kateřina Růžičková. Zásuvný modul pro MULE ESB pro zpracování zpráv protokolu Web Map Service. T-MAPY spol. s r.o., 2011