Ing. Petr Šádek


petr.sadek.st@vsb.cz

(+420) 597 325 597

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

  • Ph.D. (2018-dosud) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Bezpilotní letecké prostředky v lesnictví.
  • Ing. (2016-2018) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Vyhodnocení znečištění vod pomocí DPZ.
  • Bc. (2013-2016) – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Hodnocení časové náročnosti turistických tras.

Vědecké zaměření

  • Bezpilotní letecké prostředky
  • Dálkový průzkum země

Odborná a pedagogická činnost

  • licencovaný pilot bezpilotního leteckého prostředku DJI Phantom 3 Advanced a senseFly eBee

Projekty

  • 2018: Hodnocení změn vegetace v nivě Morávky následkem chemické likvidace nepůvodních druhů křídlatek (Reynoutria spp.), SGS HGF VŠB-TUO, člen řešitelského týmu
  • 2017: Využití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu, SGS HGF VŠB-TUO, SP2017/25, člen řešitelského týmu