Ing. Jakub Seidl


jakub.seidl@vsb.cz
jakub.seidl@storaenso.com

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2020 – dosud) – VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Využití bezpilotních leteckých prostředků v inventarizaci lesních porostů.
  • Ing. (2018 – 2020) – VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů.
  • Bc. (2015 – 2018) – VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Srovnání software pro zpracování snímků z bezpilotních leteckých prostředků se zaměřením na tvorbu digitálních modelů reliéfu.

Vědecké zaměření

  • Bezpilotní letecké prostředky
  • Laserové skenování

Odborná a pedagogická činnost

  • 2020 – dosud – externí doktorand Katedry geoinformatiky
  • 6/2019 – dosud – GIS developer, StoraEnso