Ing. Juraj Struhár


(+420) 597 325 482

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2018-dosud) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Téma disertační práce: Monitorování technické infrastruktury radarovou interferometrií.
  • Ing. (2015-2018) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Měření výšky sněhové pokrývky s využitím analýzy signálů GNSS.
  • Bc. (2012-2015) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth.

Vědecké zaměření

  • Radarová interferometrie
  • Globální navigační družicové systémy

Odborná a pedagogická činnost

  • 2018 – dosud – student doktorského studia na Katedře geoinformatiky

Stáže v zahraničí

  • ERASMUS+, Freiberg University of Mining and Technology, studijní pobyt, akademický rok 2015/2016