doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.


 

pavel.svec1@vsb.cz

(+420) 597 325 489

kancelář A816

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 2021 – doc. Habilitační řízení na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, Téma habilitační práce: Využití geoinformačních technologií v oblasti klíšťaty přenášených onemocnění, název habilitační přednášky: Sledování změn krajiny s využitím dálkového průzkumu Země a jiných geoinformačních technologií.
 • 2010 – Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Environmentální geografie
 • 2006 – RNDr. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
 • 2005 – Mgr. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj

Vědecké zaměření

 • Geografie
 • Studium síření invazních neofytů
 • Modelování klíšťaty přenášených patogenů

Odborná a pedagogická činnost

 • 2009 – dosud – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, katedra geoinformatiky
 • 2005 – 2009 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie

Odborné zahraniční pobyty

 • 4/2019 – Taiwan – účast na semináři GIS organizované ICLPST
 • 5/2018 – Izrael – výuka na University of Haifa a Tel Aviv University
 • 10/2017 – Španělsko – výuka na Universitat Jaume I (Castellón)
 • 9/2015 – Arménie – výuka na Gyumri State Pedagogical Department (Department of Geography)
 • 6/2015 – Norsko/Velká Británie – SAIL for Teachers – Baltic University Programme
 • 11/2013 – Finsko – stáž Aalto University
 • 5/2013 – Island – stáž University of Iceland
 • 5-6/2007 – Německo – člen GSE Rotary teamu – studijní stáž „pro mladé odborníky“ organizovaná ROTARY International
 • 3-8/2002 – Německo – ERASMUS student – Geografische Katedra der Rheinischen Fridrich-Wilhelms Universität Bonn

Výuka předmětů

Projekty

 • 2019-22: Spolupráce na projektu “Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One health”
 • 2018-22: Člen projektu COST “Aedes Invasive Mosquito” http://www.aedescost.eu/
 • 2018: řešitel projektu SGS 2018/8 „Hodnocení změn vegetace v nivě Morávky následkem chemické likvidace nepůvodních druhů křídlatek (Reynoutria spp.)“
 • 2012-15: Spolupráce v rámci projektu „Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO“ http://ino.hgf.vsb.cz/cs/
 • Lektor projektu „Zlepši si techniku“ VŠB-TUO http://www.zlepsisitechniku.cz/
 • 2013: řešitel projektu FRVŠ 954/2013 “Inovace předmětu Zdroje prostorových dat”
 • 2012: Spolupráce na vytvoření mapového portálu “Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a regionech Bavorska” https://gis.vsb.cz/klistata/
 • 2009-11: Spolupracovník evropského projektu “Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění v podmínkách Jihočeského kraje a Bavorska” http://tickborne.prf.jcu.cz/Tickborne_CZ/Domu.html
 • 2010: řešitel grantu SGS SP/2010184 “Výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji a vybraných oblastí Bavorska s využitím GIS”
 • 2007: řešitel projektu FRVŠ 1165/2007/F6/a “Moderní metody mapování ve výuce GIS”

Publicita

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Laštovička, J, Švec, P., Paluba, D., et al., 2020. Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sensing. 12(12), 1914; https://doi.org/10.3390/rs12121914
 • Zubriková, D., Wittmann, M., Hönig, V., Švec, P., et al., 2020. Prevalence of tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in Lower Bavaria and Upper Palatinate, Germany. Ticks and Tick-borne Diseases. Vol. 11, No. 3., 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101375
 • Švec, P., Honig, V., Zubriková, D.,  et al., 2019: The use of multi-criteria evaluation for the selection of study plots for
  monitoring of I. ricinus ticks – Example from Central Europe.  Ticks and Tick-borne Diseases. Vol. 10., No. 4., 905-910. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.04.014
 • Honig, V., Švec, P., Marek, L., et al. 2019: Model of Risk of Exposure to Lyme Borreliosis and Tick-Borne Encephalitis Virus-Infected Ticks in the Border Area of the Czech Republic (South Bohemia) and Germany (Lower Bavaria and Upper Palatinate). Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(7), 1173; doi:10.3390/ijerph16071173
 • Halas, P., Švec, P., Lacina, J., Martinková, M., 2018: Environmental impact of a large-scale chemical elimination of Reynoutria spp. on the alluvium of the Morávka river – examination of vegetation changes in floodplain forests. Biologia, Vol. 73, Issue 1, 9-20. doi: 10.2478/s11756-018-0007-8
 • Honig, V., Švec, P., Halas, P., et al. 2015: Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) – Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick-borne Diseases. Vol. 6., No. 5., 559-567. doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
 • Lacina, J., Halas, P., Švec, P., 2012: Biogeographical relationship between landscape patterns, some local abiotic factors and vegetation of forest edges (Czech Republic). Moravian geographical reports. Vol. 20/2012, No. 4. p. 2-12.
 • Švec, P., Hönig, V., Daniel, M., Danielová, V., Grubhoffer, L., 2009. Využití GIS pro mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji. Geografie, 114, č. 2009/3, s. 157-168.

Monografie, kapitola v monografii

 • Hönig, V., Zubriková, D., Vögerl, M., Švec, P., Pfister, K., Grubhoffer L., 2011. Klíšťat a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a Bavorsku. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice. 80 s. ISBN 978-80-7394-309-7 (dostupné z: http://tickborne.prf.jcu.cz/Tickborne/Home.html)
 • Kubeš, J., Švec, P., 2009. Populační vývoj v typech sídelních jednotek Českých Budějovice a Českobudějovické aglomerace mezi lety 1850-2005. In Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. s. 31 – 47. ISBN 978-80-8083-733-4.
 • Kubeš, J., Hajíčková, J., Švec, P., 2009. Rozmanitost sociální a demografické prostorové struktury Českých Budějovic a jejich zázemí. In Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. s. 114 – 156. ISBN 978-80-8083-733-4.
 • Švec, P., 2008. Application of phytosociological survey and GPS mapping in assessment of the elimination effects of invasive neophytes in the Morávka river catchment. In: Hana Svatoňová et al.: Geography in Czechia and Slovakia – Theory and Practice at the  Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno s. 123-132. ISBN: 978-80-210-4600-9.

Recenzované časopisy a sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Nadkanská, H., Závada, J., Olejárová, V., Bouchal, T., Švec, P., 2016. The Effect of an Additive on the Chemistry of Combustion Products From Biomass Co-combustion. SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS: Scientific konference, proceedings: November 2-6, 2016, Wien, Austria. 329-336.
 • Švec, P., Hönig, V., Szturcová, D., Ivan, I., Vahalík, P., Mrkvička, T., Grubhoffer, L., 2013: Use of GIS in spatial epidemiology – tick borne-diseases as a model example. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. doi.org/10.5593/sgem2013/bb2.v1/s11.054
 • Ivan, I., Škrobák, J., Inspektor, T., Švec, P., 2013: Microanalysis of Migration Movements in the City – Case Study of Jihlava. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. doi.org/10.5593/sgem2013/bb2.v1/s11.022

Recenzované časopisy

 • Trnčák, L., Švec, P., 2013: Změny v krajině pohledem historických map. Vesmír. 2013. 160-162 s.
 • Hönig, V., Stehlík, M., Danielová, V., Daniel, M., Švec, P., Grubhoffer, L., 2010: Tick host-seeking activity and tick-borne encephalitis incidence: regression and homogeneity. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI), 6(1): 83-88, 2010.
 • Kraft, S., Švec, P., 2007: Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich  aplikace v prostředí GIS, In: Miscelanea Geographica 12, Plzeň 2006, s. 63-72. ISBN  978-80-7043-589-2
 • Kadubec, J., Švec, P., 2007: Posouzení vlivu likvidace invazních neofytů v nivě Morávky
  s použitím GPS mapování – vstupní analýza, In: Miscelanea Geographica 13, Plzeň 2007, s. 105-112. ISBN 978-80-7043-589-2.

Recenzované referáty

 • Švec P., Šádek P., Seidl J., Kačmařík M., 2019. Novel Terrain Mapping Methods in Education: a Case Study on the Invasive Plant Species. International conference the issues of education. Vol. 2. proceedings: October 26-27, 201 175-184.
 • Švec, P., Halas, P., Fröhlich, V., Lacina, J., 2017: Desetiletý monitoring invazních křídlatek v povodí řeky Morávky. Sympozium GIS Ostrava 2017:
 • Švec, P., Fröhlich, V., Halas, P., Lacina, J., 2016: Změny rozšíření nepůvodních křídlatek (Reynoutria spp.) v povodí řeky Morávky po jejich (chemické) likvidaci. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti: 5. – 7. září 2016, České Budějovice, Česko. 55-63.
 • Švec, P., Fröhlich, V., Halas, P., Lacina, J., 2014: Změny rozšíření invazního neofytu Reynoutria spp. následkem plošné chemické likvidace v povodí Morávky. In: Říční krajina 10: 10. ročník konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny: sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky. Brno s. 119-124.
 • Szturcová, D., Švec, P., Hönig, V., 2013: Testování prostředí Oracle Spatial na příkladu epidemiologických dat.
  Sympozium GIS Ostrava 2013: geoinformatika pro společnost: 21.-23.1.2013, Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika. s. 1-11.
 • Szturcová, D., Švec, P., Hönig, V., 2013: Zpracování geografických dat s pomocí Spatial SQL. Nové výzvy pro geografii: výroční konference České geografické společnosti, 3.-7. září 2012, Brno, s. 342-352.
 • Inspektor T., Horák J., Ivan I., et al 2012: Využívání geoinformačních technologií v období reorganizace úřadů v resortu MPSV. Symposium GIS Ostrava 2012: současné výzvy geoinformatiky. VŠB-TUO Ostrava. s. 1-9.
 • Hönig, V., Švec, P., Masař, O., Grubhoffer, L., 2011: Tick-Borne Diseases Risk Model for South Bohemia (Czech Republic). In „GIS Ostrava 2011, Eight International Symposium, Proceedings“. ISBN 978-80-248-2406-2. 255-268 p.
 • Lacina, J., Halas, P., Švec, P., 2010: Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. In: Herber, V: Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní krajina. Masarykova univerzita, Brno, s. 150-156.
 • Švec, P., Hönig, V., Masař., O., V., Grubhoffer, L., 2010: Model predikce rizika klíšťaty přenášených onemocnění na příkladu Jihočeského kraje. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010.
 • Blažek, M., Švec, P., 2010: Testování levných GPS aparatur pro mobilní mapování. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PřF UP, Olomouc, s. 661-670.
 • Švec, P., Hönig, V., Danielová, V., Daniel, M., Grubhoffer, L., 2009: Možnosti využití GIS při mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji – vstupní analýza. In: Poštolka, V. ed.: Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS. TUL. s 132-140. ISBN 978-80-7372-443-6

 Referáty a časopisy ostatní

 • Švec, P., Hönig, V., 2012: Využití GIS při výzkumu klíšťaty přenášených onemocnění. ITCAD. Speciál I/2012. 16-17 s.
 • Švec, P., 2012: Možnosti využití GIS při sledování invazních neofytů. ITCAD. Speciál II/2012. 4-5 s.
 • Švec, P., Hönig, V., Poláček, J., 2012: Mapový portál „Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a regionech Bavorska“. Sborník příspěvků 21. konference GIS Esri v ČR. Praha. s. 95-97.
 • Švec, P., Hönig, V., Daniel, M., Danielová, V., Grubhoffer, L., 2009: Mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji s využitím GIS. ArcRevue 2/2009. s. 13-17.
 • Švec, P., Hönig, V. Danielová, V., Daniel, M., Grubhoffer, L. 2008: Využití GIS při výzkumu krajinné epidemiologie klíšťové encefalitidy v Jihočeském kraji. In: Sborník  příspěvků 17. konference GIS ESRI. Praha: ARCDATA PRAHA s.r.o, 2008. s. 9-11.  ISBN 978-80-254-3063-7.
 • Švec, P., 2007: Ergebnisbericht der studentischen Arbeitsgruppe I: Bevölkerung, Arbeitsmarkt, (Aus) Bildung. In: Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Sachsen und Tschechien – zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht, Heft 45, Chemnitz 2007, s. 201-206. ISSN 0942-5934
 • Kubeš, J., Švec, P., 2007: České Budějovice – územní struktura zástavby současného města. In: Česká geografie v evropském prostoru, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2007, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2
 • Švec, P., 2006: Využití freeware programů ve výuce geografie, In: Pedagogický software 2006, editor: V. Řehout, České Budějovice, s. 577-579, ISBN 80-8545-56-4

Specializované mapy

 • Švec, P., Ivan, I., Horák, J., 2015: Soubor specializovaných map „Míra nevratnosti spojení v obcích v krajích ČR“.
 • Švec, P., Ivan, I., Horák, J., 2015: Soubor specializovaných map „Podíl dostupných obcí v krajích ČR“.
 • Hönig, V., Grubhoffer, L., Masař, O., 2011: Švec, P., Hönig, V., Grubhoffer, L., Masař, O., 2011: Riziko napadení klíštětem.
 • Švec, P., Hönig, V., Grubhoffer, L., 2011: Počet případů lymeské boreliózy v letech 2001-2008 ve vztahu k aktivitě klíštěcích populací a prevalenci původce v klíštatech.
 • Švec, P., Hönig, V., Grubhoffer, L., 2011: Počet případů klíšťové encefalitidy v letech 2001-2008 ve vztahu k aktivitě klíštěcích populací a výskyt viru v klíšťatech.