Ing. Vladislav Svozilík


vladislav.svozilik@vsb.cz

(+420) 597 325 597

kancelář J349

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • od 2015 dosud – Ph.D. studium – VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF, obor Geoinformatika, Téma disertační práce: Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší modelem ADMOSS s využitím měření pomocí UAS a biomonitoringu
  • 2015 – Ing. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF, obor Geoinformatika, Téma diplomové práce: Spouštění modelů na vzdáleném počítači
  • 2013 – Bc. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF, obor Geoinformatika, Téma bakalářské práce: Geokódování prostorových informací na stránkách institutu geoinformatiky a jejich publikace na webu

Vědecké zaměření

  • Vývoj nástrojů pro matematické modelování znečištění ovzduší
  • Vývoj nástrojů pro sběr, ukládání, analýzu a publikaci dat.

Odborná a pedagogická činnost

  • 3/2016 – dosud – The Joint Department for Nuclear Research (JINR), Rusko, GIS specialist