Ing. Jan Tesla


tesla.jan@gmail.com

scopus3
research_gate

Vzdělání

 • studium PhD. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Prostorově-simulační přístupy k modelování dostupnosti území
 • Ing. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Analýza vývoje migrace v Moravskoslezském kraji. Státní závěrečná zkouška 2014.
 • Bc. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka. Státní závěrečná zkouška 2012.

Vědecké zaměření

 • prostorové analýzy
 • explorační analýza dat, data mining, information mining
 • dopravní analýzy, demografické analýzy
 • programování v R

Odborná a pedagogická činnost

 • 2014 – 2017 – interní doktorand Katedry geoinformatiky
 • 2017 – dosud – externí doktorand Katedry geoinformatiky

Projekty

 • 2015 – řešitel projektu Studentské grantové soutěže (SGS) – Gravitační modelování specifických problémů v Geoinformatice.
 • 2015 – spoluřešitel projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské unie CZ.1.04/2.2.00/11.00023 – Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost.
 • 2015 – spoluřešitel projektu Evropské unie CZ.1.07/1.3.00/51.0009 – Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.
 • 2014 – dosud – spoluřešitel GAČR 14-26831S – Prostorové simulační modelování dostupnosti.
 • 2014 – spoluřešitel projektu Studentského grantové soutěže (SGS) – Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice.
 • 2013 – 2014 – spoluřešitel projektu Evropské unie CZ 1.07/2.3.00/35.0018 – Kurz Vytvoř si svou mapu.
 • 2012 – spoluřešitel projektu Studentské grantové soutěže (SGS) – Lokalizace přestupních uzlů v krajských městech České republiky.