Ing. Jan Tesla


jan.tesla@vsb.cz

(+420) 597 323 501

kancelář A814

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800

scopus3
research_gate

Vzdělání

 • Bc. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: The Spatial Aspects of Traffic Accidents Data in the Czechia. Státní závěrečná zkouška pro bakaláře květen 2012.
 • Ing. – Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Analýza vývoje migrace v Moravskoslezském kraji. Státní závěrečná zkouška květen 2014.

Vědecké zaměření

 • prostorové analýzy
 • explorační analýza dat, data mining, information mining
 • dopravní analýzy, demografické analýzy
 • programování v R

Odborná a pedagogická činnost

 • 2014 – dosud – interní doktorand Katedry geoinformatiky

Výuka předmětů

 • Základy geoinformatiky
 • Databázové systémy
 • Informační systémy

Projekty

 • 2015 – řešitel projektu Studentské grantové soutěže (SGS) – Gravitační modelování specifických problémů v Geoinformatice.
 • 2015 – spoluřešitel projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské unie CZ.1.04/2.2.00/11.00023 – Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost.
 • 2015 – spoluřešitel projektu Evropské unie CZ.1.07/1.3.00/51.0009 – Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.
 • 2014 – dosud – spoluřešitel GAČR 14-26831S – Prostorové simulační modelování dostupnosti.
 • 2014 – spoluřešitel projektu Studentského grantové soutěže (SGS) – Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice.
 • 2013 – 2014 – spoluřešitel projektu Evropské unie CZ 1.07/2.3.00/35.0018 – Kurz Vytvoř si svou mapu.
 • 2012 – spoluřešitel projektu Studentské grantové soutěže (SGS) – Lokalizace přestupních uzlů v krajských městech České republiky.