Ing. David Vojtek, Ph.D.


david.vojtek@vsb.cz

(+420) 597 325 515

kancelář J331

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Ing. –    VŠB Ostrava, HGF, Katedra ekonomiky a systémů řízení, Obor: Geografické Informační Systémy (2000)
 • Ph.D. –  VŠB Ostrava, HGF, Katedra geoinformatiky, Obor: Geoinformatika (2006)

Vědecké zaměření

 • Vizualizace a analýza prostorových dat
 • Automatizace prostorových analýz
 • Globální polohové a navigační systémy s aplikací zaměřenou na pořizování geodat s použitím mobilních geoinformačních technologií

Odborná a pedagogická činnost

 • 2000-2006 – VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra geoinformatiky, interní doktorand
 • 2008/1 – Certifikát za absolvování kurzu o distančním vzdělávání Národního centra distančního vzdělávání
 • 2001/11 – 2002/2 – EPSILON s.a., Athen, Greec. Dlouhodobý pracovně – studijní pobyt. 3 měsíce
 • 2003 – současnost – Odborný asistent, VŠB-TUO Intitut geoinformatiky
 • 2008/1 – Kurz pro uživatel programu Bernese SW 5.0. CH AUIB Bern

Výuka předmětů

 • Úvod do GIS
 • Úvod do geoinformačních technologií
 • Základy geoinformatiky
 • Globální polohové a navigační systémy
 • Modelování a simulace v geovědách

Projekty

 • 2004 – GACR č.205/03/Z051 Metodika hodnocení srážkoodtokových poměrů v urbanizovaných a průmyslových oblastech pro zpřesnění predikce v rámci protipovodňové ochrany
 • 2005 – Mapování sesuvných území v Moravskoslezském kraji
 • 2006 – Pasportizace ložisek nerostných surovin na území v Moravskoslezského kraje
 • 2006 – 2007 – Projekt FLOREON – Flood Recognition on Net projekt financovaný Moravskoslezským krajem