Ing. Martin Zajac


martin.zajac@vsb.cz

(+420) 597 325 517

kancelář J331

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

Vzdělání

  • Ph.D. (2021-dosud) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Disertační práce na téma: Geoparsing a priestorový kontext príspevkov na sociálnych sieťach.
  • Ing. (2019-2021) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma: Časopriestorová analýza dát zo sociálnych sietí vo vzťahu k verejnej doprave.
  • Bc. (2016-2019) – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma: Možnosti filtrácie vegetácie z bodových mračien získaných pomocou UAV.

Vědecké zaměření

  • Spracovanie dát zo sociálnych sietí
  • Geoparsing dát zo sociálnych sietí
  • Pokročilé spracovanie prirodzeného jazyka
  • Modelovanie tém

Odborná a pedagogická činnost

  • 2021 – dosud – student doktorského studia na Katedře geoinformatiky