Věda a výzkum


PROJEKTY

Pracovníci katedry byli a jsou zapojení do řešení široké škály národních i mezinárodních projektů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

KONFERENCE A SEMINÁŘE

Máme mnohaleté zkušenosti s organizací národních i mezinárodních vědeckých konferencí – GIS Ostrava, GISÁČEK apod. Rovněž organizujeme odborné semináře a školení.

PUBLIKACE

Jsme autoři či spoluautoři řady publikací v odborných časopisech i odborných monografií.