Konference


GIS Ostrava

GIS Ostrava pořádáme od roku 1994 a od roku 2004 jako sympozium s mezinárodní účastí. Od roku 2014 vydává sborník vydavatelství Springer v rámci Lecture Notes Geoinformation and Cartography Series (indexováno na WoS a Scopus).

GISÁČEK

Konference pro studenty bakalářského a magisterského studia z ČR a SR, kterou pořádáme od roku 1998.

GeoScuk

Neformální setkání pedagogů, studentů a přátel geoinformatiky, které pořádáme několikrát ročně od roku 2015.

GIS Ostrava

GIS for Safety & Security Management

GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení


více informací

GIS_Ova_2017_200x171

Dynamics in GIscience

Geoinformatika v pohybu
200 účastníků
Springer LNGC sborník


více informací

The Rise of Big Spatial Data

Geoinformatika pro společnost
250 účastníků
Springer LNGC sborník


více informací

GISÁČEK

Konference je otevřená pro všechny studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů všech vysokých škol v ČR i SR, kteří zpracovávají v rámci svých semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií, včetně jejich aplikací.

GeoScuk