Konference


GIS Ostrava

GIS Ostrava pořádáme od roku 1994 a od roku 2004 jako sympozium s mezinárodní účastí.

GISÁČEK

Konference pro studenty bakalářského a magisterského studia z ČR a SR, kterou pořádáme od roku 1998.

GeoScuk

Neformální setkání pedagogů, studentů a přátel geoinformatiky, které pořádáme několikrát ročně od roku 2015.

GIS Ostrava

Smart City - vize a realita

16. – 18. 3. 2022

online konference


více informací

Prostorové služby pro Smart City a Smart Region

online konference


více informací

Prostorová data pro Smart City a Smart Region

online konference


více informací

GIS Ostrava – historie

GISÁČEK

Konference je otevřená pro všechny studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů všech vysokých škol v ČR i SR, kteří zpracovávají v rámci svých semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií, včetně jejich aplikací.

GeoScuk