Pro studenty


Geoinformatika, jak už název napovídá, propojuje dvě zdánlivě vzdálená odvětví, a sice geografii a informatiku. Po dokončení studia se stanete odborníky na získávání a zpracování digitálních geografických údajů a porozumíte globálním polohovým a navigačním systémům (např. GPS), naučíte se programovat mapové aplikace atd. Cizí Vám nebudou ani geografické informační systémy nebo dálkový průzkum Země.

Zahájení výuky a školení

Zahájení výuky v akademickém roce sebou přinášů několik povinných administrativních kroků. Mezi ně patří mimo jiné také abolvování školení BPOZ.

Semestrální projekty

Studenti pracující na svých bakalářských a diplomových pracích zde naleznou všechny důležité informace o jejich zpracování a důležité úkoly v průběhu semestru.

Státní závěrečná zkouška

Naleznete zde nejdůležitější informace o průběhu státní závěrečné zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium).

Licence programů

Stránka obsahuje důležité informace o možnostech bezplatného využití SW společnosti Microsoft a ESRI.