Licence programů


Nabídka legálních licencí aplikací pro studenty a zaměstnance VŠB-TUO s informacemi a návody, jak licence získat, nainstalovat a používat. Celkový přehled na univerzitní úrovni naleznete zde.

Licence produktů firmy Microsoft

Program Microsoft Imagine Standard (dříve DreamSpark) je navržen specificky pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů Počítačová věda, Technika a Informační systémy. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

Přístup do programu Microsoft Imagine Standard a do rozšířeného programu Premium, který si katedra geoinformatiky individuálně předplácí, získaji studenti a doktorandi oboru geoinformatika, dále pak studenti, kteří v daném semestru navštěvuji alespoň jeden studijní předmět oboru geoinformatika a zaměstnanci katedry geoinformatiky.

>>>Vstup do systému Microsoft Imagine Standard<<<

Licence produktů firmy ESRI

VŠB – Technická univerzita Ostrava je vlastníkem Higher Education Master Site License (dále HEMSL) pro programové aplikace firmy ESRI, Inc. Užívat licenci HEMSL mohou všichni zaměstnanci a studenti VŠB-TUO.

V rámci HEMSL jsou k užívání studentům a zaměstnancům k dispozici produkty:

  • Desktop GIS ArcGIS Desktop;
  • Rozšíření pro ArcGIS Desktop (3D Analyst, Network Analyst, …);
  • ArcGIS Mobile a ArcPad;
  • ArcGIS Server (Licence serverových produktů mohou být uživateli zpřístupněny na základě osobního jednání. Je možné zpřístupnit již fungující servery a databáze pod správou Katedry geoinformatiky.);
  • API k produktům ESRI.

K instalačním obrazům výše uvedených aplikací se přistupuje prostřednictvím stránek https://install.vsb.cz. Instalační obrazy si může stáhnout pouze uživatel s aktivním uživatelským účtem ve školním LDAP (např. jméno a heslo k poště).

Licenční server LIC-ARCGIS.VSB.CZ pro ArcGIS Desktop 10 a vyšší je dostupný pouze v rámci školní sítě TUO-NET.

V případě, že máte MS Windows 10 a ArcGIS verze 10.5, import a export dat nefunguje korektně. Je nutné nainstalovat balíček:

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23734

Do sítě TUO-NET z Internetu je umožněn autorizovaným uživatelům prostřednictvím VPN klienta, viz: https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn.

Případné dotazy na skutečnosti, které nejsou uvedeny ve výše zmíněných prezentacích, posílejte na emailovou adresu: tomas.penaz@vsb.cz . Ve zprávě uveďte subject (předmět) ESRI.

Licence IBM SPSS Statistics

Ekonomická a Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, mají k dispozici multilicenci SW IBM SPSS Statistics. Užívat licenci mohou všichni zaměstnanci a studenti těchto dvou fakult VŠB-TUO.

K instalačním souborům se přistupuje prostřednictvím stránek https://spss.ekf.vsb.cz/spss/. Instalační soubor si může stáhnout pouze uživatel s aktivním uživatelským účtem ve školním LDAP (např. jméno a heslo k poště).

Pro využívání IBM SPSS Statistics je potřeba být připojen ve školní síti TUO-NET. Do sítě TUO-NET z Internetu je umožněn autorizovaným uživatelům prostřednictvím VPN klienta, viz: https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn.

Visual Paradigm

Visual Paradigm supports VSB – Technical University Ostrava with UML tools and ERD tools under the Visual Paradigm Academic Partner Program.