Licence programů


Nabídka legálních licencí aplikací pro studenty a zaměstnance VŠB-TUO s informacemi a návody, jak licence získat, nainstalovat a používat. Celkový přehled na univerzitní úrovni naleznete zde.

Licence produktů firmy Microsoft

Program Microsoft Azure je navržen specificky pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů Počítačová věda, Technika a Informační systémy. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

Přístup do programu Microsoft Azure, který si katedra geoinformatiky individuálně předplácí, získaji studenti a doktorandi oboru geoinformatika, dále pak studenti, kteří v daném semestru navštěvuji alespoň jeden studijní předmět oboru geoinformatika a zaměstnanci katedry geoinformatiky.

Produkty lze stahovat z portálu Microsoft Azure, na který se dostanete přes centrální autentizační službu (SSO) naší univerzity.

 

>>>Vstup do systému Microsoft AZURE<<<

Licence produktů firmy ESRI

VŠB – Technická univerzita Ostrava je vlastníkem Higher Education Master Site License (dále HEMSL) pro programové aplikace firmy ESRI, Inc. Užívat licenci HEMSL mohou všichni zaměstnanci a studenti VŠB-TUO.

V rámci HEMSL jsou k užívání studentům a zaměstnancům k dispozici produkty:

  • Desktop GIS ArcGIS Desktop;
  • Rozšíření pro ArcGIS Desktop (3D Analyst, Network Analyst, …);
  • ArcGIS Mobile a ArcPad;
  • ArcGIS Server (Licence serverových produktů mohou být uživateli zpřístupněny na základě osobního jednání. Je možné zpřístupnit již fungující servery a databáze pod správou Katedry geoinformatiky.);
  • API k produktům ESRI.

K instalačním obrazům výše uvedených aplikací se přistupuje prostřednictvím stránek https://install.vsb.cz. Instalační obrazy si může stáhnout pouze uživatel s aktivním uživatelským účtem ve školním LDAP (např. jméno a heslo k poště).

Licenční server LIC-ARCGIS.VSB.CZ pro ArcGIS Desktop 10 a vyšší je dostupný pouze v rámci školní sítě TUO-NET.

Do sítě TUO-NET z Internetu je umožněn autorizovaným uživatelům prostřednictvím VPN klienta, viz: https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn.

______________________________________________________

Pro přihlášování do účtu ArcGIS on-line nebo ArcGIS Pro využijte následující postup:

  1. zvolíte možnost Sign in with ENTERPRISE LOGIN
  2. do následujícího okna doplníte do neúplného URL řetězec vsb-tuo a pokračujete CONTINUE
  3. ve třetím okně kliknete na tlačítko VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
  4. do posledního okna zapíšete svou adresu ve tvaru ABC12@vsb.cz, zadáte své jednotné LDAP heslo ************* a kliknete na Sign in

Po tomto kroce proběhne registrace do systému. Je však nutné vyčkat na aktivaci tohoto účtu. V rámci zrychlení této procedury, zašlete informační e-mail na pavel.kukuliac@vsb.cz s informací o tom, že jste tak učinili. Do e-mailu také uveďte vaše studijní číslo a jméno s příjmením, aby Vám bylo možno účet aktivovat.

Případné dotazy na skutečnosti, které nejsou uvedeny ve výše zmíněných prezentacích, posílejte na emailovou adresu: pavel.kukuliac@vsb.cz . Ve zprávě uveďte subject (předmět) ESRI.

Licence IBM SPSS Statistics

Ekonomická a Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, mají k dispozici multilicenci SW IBM SPSS Statistics. Užívat licenci mohou všichni zaměstnanci a studenti těchto dvou fakult VŠB-TUO.

K instalačním souborům se přistupuje prostřednictvím stránek https://spss.ekf.vsb.cz/spss/. Instalační soubor si může stáhnout pouze uživatel s aktivním uživatelským účtem ve školním LDAP (např. jméno a heslo k poště).

Pro využívání IBM SPSS Statistics je potřeba být připojen ve školní síti TUO-NET. Do sítě TUO-NET z Internetu je umožněn autorizovaným uživatelům prostřednictvím VPN klienta, viz: https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn.

Visual Paradigm

Visual Paradigm supports VSB – Technical University Ostrava with UML tools and ERD tools under the Visual Paradigm Academic Partner Program.