Zahájení výuky a bezpečnostní školení


Pokyny pro studenty a vyučující, které obsahuji instrukce pro úvodní bezpečnostní školení, instrukce pro přihlašování na učebnách Katedry geoinformatiky a instrukce pro používání identifikačních karet pro přístup na učebny Katedry geoinformatiky

Základní školení provozu na Katedry geoinformatiky

Na začátku semestru bude v první hodině konané v laboratoři Katedry geoinforamtiky proškolen. Každý student má povinnost se seznámit s těmito dokumenty:

Doporučený postup poskytování první pomoci podle European Resuscitation Council a American Heart Association 2010.

Následně student své seznámení s uvedenými dokumenty potvrdí podpisem ve formuláři Záznam o školení, který je archivován.

V případě, že se student ze závažných důvodů nezúčastnil prvního cvičení, je povinen se samostatně seznámit s obsahem výše uvedených dokumentů a podepsat Záznam o školení v kanceláři J331.

Přihlášení studenta

Na učebnách Katedry geoinformatiky J423, J424 a J339 se provádí prostřednictvím individuálního jednotného hesla / celouniverzitního hesla / LDAP hesla, které je spojeno s účtem každého uživatele v rámci sítě TUONET. Více o hesle naleznete zde.

Přístup do laboratoří Katedry geoinformatiky

Studenti mohou volně vstupovat na učebny Katedry geoinformatiky za pomocí aktivovaných studentských karet, či čipů (nově nastupující studenti dostávají čipy). Aktivace studentských karet, či předání čipů je možné jen po absolvování úvodního školení (viz výše).

Aktivace průkazů, či předávání čipů jsou prováděny hromadně po celých skupinách, ne jednotlivcům! Studenti odevzdají své karty k aktivaci o přestávce a přijdou si pro aktivovanou kartu na začátku následující přestávky.