Studium


Studuj geoinformatiku!

Geoinformatika, jak už název napovídá, propojuje dvě zdánlivě vzdálená vědní odvětví, a sice geografii a informatiku. Naučí Tě svět kolem sebe převést do digitálního prostředí, tam ho analyzovat, zobrazovat v mapách a publikovat i na internetu. S moderními aplikacemi se naučíš nejen pracovat, ale také je vyvíjet.

  • Geoinformatika = široké a žádané uplatnění v praxi.
  • Geoinformatika = modelování přírodních i antropogenních procesů.
  • Geoinformatika = práce s technologiemi jako je GPS, družicové snímání, drony, webové mapové služby, prostorové databáze, digitální modely terénu, virtuální realita.
  • Geoinformatika = aplikovaná informatika s konkurenční výhodou.

Stručně představuje problematiku GIS následující video.


Po získání titulu se Ti otevřou dveře do celého světa, vždyť prostorová data jsou všude kolem nás. Uplatnění tudíž nalezneš ve státní správě i v soukromém sektoru na pozicích jako je GIS analytik, vývojář (webových) mapových aplikací, databázový specialista, nebo expert na sběr a distribuci geodat. Rozhovory s několika našimi úspěšnými absolventy si můžete přečíst zde.

"Nejen studiem živ je student"

Na Katedře geoinformatiky si zakládáme na úzkém vztahu pedagog-student, který existuje nejen na půdě univerzity, ale také při různých mimoškolních aktivitách a akcích.

Přibližně jednou měsíčně se koná pravidelné setkání studentů a pedagogů Geoscuk v neformálním prostředí vybrané restaurace sestávající se z prezentace některého ze zástupců katedry či pozvaného hosta a následného volného posezení a diskuzí nad sklenicemi oroseného zrzavého moku.

Studenti organizují také své vlastní akce, na které zvou rovněž pedagogy. Nejčastěji se jedná o grilování či opékání vybraných pochutin v Sherwoodu (les za kolejemi).

Kolektiv se utužuje také při velkém množství akcí, jako jsou letní školy, soustředění, exkurze na pracoviště GIS, terénní cvičení apod. Při těchto aktivitách se vždy dbá na to, aby byl dostatek prostoru také na dnes velmi oblíbené slovo “networking“.

Tato slova dokazují uvedené fotografie z nejrůznějších, výše zmíněných akcí.