Studium


Studuj geoinformatiku!

Geoinformatika, jak už název napovídá, propojuje dvě zdánlivě vzdálená vědní odvětví, a sice geografii a informatiku. Po dokončení studia se staneš odborníkem na získávání a zpracování digitálních geografických údajů a porozumíš mimo jiné globálním polohovým a navigačním systémům, jejichž nejznámějším zástupcem je GPS. Cizí ti nebudou ani geografické informační systémy (GIS) nebo problematika snímání Země z družic (DPZ). Obor Geoinformatika tě naučí pracovat s moderními aplikacemi, ale také je samostatně vyvíjet. Své výstupy nejen prostorových analýz budeš umět prezentovat v mapách i na webu. Stručně představuje problematiku GIS následující video.


Po získání titulu se ti otevřou dveře nejen do státní správy, ale především do soukromého sektoru na pozice jako je vývojář webových mapových aplikací, databázový specialista, správce informačních a komunikačních technologií nebo expert na sběr a distribuci geodat.

"Nejen studiem živ je student"

Na Katedře geoinformatiky si zakládáme na úzkém vztahu pedagog-student, který existuje nejen na půdě univerzity, ale také při různých mimoškolních aktivitách a akcích.

Přibližně jednou měsíčně se koná pravidelné setkání studentů a pedagogů Geoscuk v neformálním prostředí vybrané restaurace sestávající se z prezentace některého ze zástupců katedry či pozvaného hosta a následného volného posezení a diskuzí nad sklenicemi oroseného zrzavého moku.

Studenti organizují také své vlastní akce, na které zvou rovněž pedagogy. Nejčastěji se jedná o grilování či opékání vybraných pochutin v Sherwoodu (les za kolejemi).

Kolektiv se utužuje také při velkém množství akcí, jako jsou letní školy, soustředění, exkurze na pracoviště GIS, terénní cvičení apod. Při těchto aktivitách se vždy dbá na to, aby byl dostatek prostoru také na dnes velmi oblíbené slovo “networking“.

Tato slova dokazují uvedené fotografie z nejrůznějších, výše zmíněných akcí.