TAČR – ZÉTA


Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat

Identifikace projektu: TJ01000465

Období řešení: 1/2018 – 12/2019

Řešitelé:

Cílem projektu je identifikovat bezpečnostně rizikové oblasti v městech nad 50 tis. obyvatel s využitím syntézy dat o registrované kriminalitě a dat z pocitových map, které budou doplněny o další dostupné datové zdroje (např. městská policie, výherní automaty, jehly, stříkačky). Následně budou jednotlivé lokality detailně analyzovány s cílem doporučit konkrétní aktivity pro eliminaci či snížení potenciálních negativních či kriminogenních vlivů umožňujících vznik těchto lokalit a jejich negativní vývoj.

Výstupy projektu budou 3 soubory specializovaných map (Nmap) identifikující rizikové oblasti a celý proces identifikace a hodnocení rizikových lokalit bude popsán v certifikované metodice (Nmet). Konkrétní výsledky budou předány aplikačním partnerům.

Fáze řešení projektu

 • (2018)
  • dojednání finální spolupráce s aplikačními partnery
  • rozšíření internetové aplikace pro sběr dat
  • zahájení mediální a motivační kampaně pro zvýšení participace na sběru dat pro
   pocitové mapy (ve spolupráci s aplikačními partnery)
  • zahájení, sběr a následná úprava dat pro pocitové mapy
  • převzetí, úprava a zpracování dat o registrované kriminalitě
  • převzetí a zpracování dat od aplikačních partnerů
 • (2019)
  • finální zpracování dat z pocitových map pro daná města
  • syntéza výsledků (regresní modely, data mining)
  • interpretace výsledků a příprava doporučení
  • konzultace výsledků s aplikačními partnery
  • zpracování certifikované metodiky
  • tvorba výsledných map
  • průběžná prezentace výsledků

Výstupy projektu

Zajímavé odkazy